Volksgruppen ORF.at Slováci
Št | 28.11.2013
Viedenské programy národnostných menšín KONTAKT
Viedenské programy národnostných menšín v češtine, slovenčine, rómčine a maďarčine pre Rádio Burgenland, internetové rádio "oe1campus" a televízny magazín "České Ozvěny | Slovenské Ozveny" na ORF2 sú produkované vo Viedenskom rozhlase.
Programy národnostných menšín v televízii a rádiu
Argentinierstraße 30a
1040 Wien
Tel: +43 1 501 01/18 145
Fax: +43 1 501 01/18 979
Pre otázky, priania a pripomienky k spomenutým reláciám sú k dispozícii ich redaktori a redaktorky.