Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Minister Milan Pogačnik - slika:gov.si
Za intenziviranje stikov
Slovenski kmetijski minister Milan Pogačnik se je skupaj z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjanom Žekšem srečal s predstavniki Skupnosti južnokoroških kmetov (SJK) in Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS).
Spregovorili so o položaju slovenskega kmetijstva, EU projektih na področju kmetijstva, programu sodelovanja med kmetijskim ministrstvom in Kmečko izobraževalno skupnostjo, ter o identifikaciji slovenskega zamejskega kmeta z matično državo. Minister Pogačnik je dosedanje sodelovanje ocenil kot dobro ter se zavzel za intenziviranje stikov na vseh področjih, s poudarkom na izkoriščanju možnosti za sodelovanje.
Slovensko kmetijsko ministrstvo je sprejelo predlog programa sodelovanja za leto 2009, ki mu ga je posredovala Kmečka izobraževalna skupnosti in ga bo ministrstvo tudi finančno podprlo. Med drugim zajema aktivnosti s področja razvoja kmetijstva in ohranjanje ozemlja v obmejnem prostoru, prenos dobrih praks in sodelovanje na področju pridelave kakovostnih kmetijskih pridelkov in izdelkov, izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj na področju strokovnega svetovanja med strokovnjaki Kmečke izobraževalne skupnosti in Kmetijsko svetovalno službo ter povezovanje kmetov iz obeh strani meje.
Pogovora z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjanom Žekšem in slovenskim kmetijskim ministrom Milanom Pogačnikom so se udeležili zbornični svetnik SJK Štefan Domej, predsednik Kmečke izobraževalne skupnosti Miha Zablatnik ter Hanzi Mikl, Peter Krištof, Lucija Kassl in Olga Voglauer.
Štefan Domej - slika:orf
Kakor pojasnjuje zbornični svetnik SJK Štefan Domej, so spregovorili o položaju slovenskih kmetov na južnem Koroškem, EU-projektih s področja kmetijstva, v nadaljevanju pa tudi o zavzemanju Slovenije za manjšinske pravice.
Slovensko kmetijsko ministrstvo pozdravlja pozitiven odziv Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) na pobudo zamejskih kmetov za vključitev njihovih organizacije v Kmetijsko- gozdarsko zbornico Slovenije.
2. aprila je v Komendi potekala ustanovna seja Odbora za poslovno organiziranost kmetijstva in mednarodno sodelovanje pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Odbor se je po seji sestal s predstavniki Deželne kmečke zveze iz Furlanije-Julijske krajine, KIS, SJK, Strojnega krožka Podjuna in Koroške kmetijske zbornice.