Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Kmečka izobraževalna skupnost
Seminar je privabil številne kmetice
Raznoliki so življenjski interesi, o katerih so predavateljice iz stroke spregovorile članicam Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) na tretjem tovrstnem seminarju. Ob tem je bil mogoč osebni pogovor s predavateljicama iz stroke.
Vida Obid - slika:orf
"Prijetno druženje ob strokovnih temah"
"Živeti v kmetijskem vsakdanu in ohraniti življenjsko kvaliteto" se je glasilo vodilo seminarja. Že iz vsebine srečanj je razvidna široka zasnova, s katero sta koordinatorici KIS Vida Obid in Olga Voglauer skušali zajeti čim več življenjskih interesov, usklajenih za tridnevno srečanje. Izbrali sta predvsem poglavja iz življenja – od življenjske kakovosti do posebnih razmer in poklicnih izzivov. V vsakem pogledu sta z udeleženkami, ki jih je bilo 22, presegli tako imenovane narodnostne vidike, med drugim meni koordinatorica Vida Obid, ko razčlenjuje pristop in odmev udeleženk.