Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Licitacija gozdno-lesnih sortimentov - slika:orf
Posestniki gozdov so spoznali licitacijo
Vodena ekskurzija Kmetijske zbornice Koroške, Gozdno-gospodarske skupnosti Dobrova in Kmečke izobraževalne skupnosti je bila za lastniške posestnike gozdov edinstvena priložnost, da so spoznali namen licitacije vrednejših gozdno- lesnih sortimentov.
Licitacija je bila višek prireditve
V Društvu lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zvezi lastnikov gozdov Slovenije so v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico in Zavodom za gozdove Slovenije pripravili "Dan odprtih vrat", z njim pa dali krono tretji licitaciji vrednejših gozdno- lesnih sortimentov.
Vinko Lenart - slika:orf
107 lastnikov gozdov in 20 kupcev je sodelovalo na medtem tretji licitaciji vrednejših gozdno- lesnih sortimentov. Pobudniki, člani Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline so ob sodelovanju drugih, z gozdom povezanih ustanov dosegli namen. Vinko Lenart, član predsedstva Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline povezuje pobudo z velikimi površinami gozdov v koroški regiji v Sloveniji.
Miha Zablatnik - slika:orf
"Čas je za nadgradnjo"
Pri Kmečki izobraževalni skupnosti (KIS) so v preteklosti spodbujali kmete-gozdarje, da redčijo gozdove. Člani Delovne skupnosti južna Koroška/ Südkärnten pa so začeli iz okroglic izdelovali konstrukcijski les. Sedaj je čas za nadgradnjo, poudarja predsednik Miha Zablatnik.
Marian Tomažej - slika:orf
"Pomembna geografska bližina"
Gozdarski svetovalec Marian Tomažej, član Gozdno-gospodarske skupnosti Dobrova, ki pozna takšen način prodaje lesa že z avstrijske Štajerske, pomen vključitve v prihodnej povezuje predvsem z geofrafsko bližino Slovenj Gradca.

Licitacija gozdno-lesnih sortimentov - slika:orf
Udeleženci licitacije so prišli od blizu in daleč.
Poleg skupine, ki je prišla v Slovenj Gradec v vodeni ekskurziji Kmetijske zbornice Koroške, Gozdno-gospodarske skupnosti Dobrova in Kmečke izobraževalne skupnosti, so priložnost dneva odprtih vrat spoznali številni posamezniki, med njimi tudi Lorenz Novak z Obirskega.
Tokratni obiskovalci morda drugič udeleženci
Vodena ekskurzija je bila edinstvena priložnost za lastniške posestnike gozdov, da so spoznali namen licitacije vrednejših gozdno-lesnih sortimentov. Vinko Lenart, član predsedstva Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline upa, da bodo posamezni udeleženci mogoče že na naslednjo licitacijo pripeljali svoje hlode.
Raznovrstna ponudba
824 hlodov različnih drevesnih vrst, za katere je bila oddana ponudba, je bilo na "Dan odprtih vrat" v žarišču pozornosti v Slovenj Gradcu. 1.828 evrov je odštel najboljši ponudnik za kubični meter gorskega javorja, torej 5.572 evrov za hlod, ali 528 evrov za kubični meter smreke, hlod s premerom 95 cm pa je bil vreden 3.368 evrov. Letošnje licitacije se je udeležilo nekaj manj ponudnikov kot v preteklih dveh letih, kupcev pa je bilo enako število kot lani, med njimi polovica iz Avstrije in Nemčije.