Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Kmečka izobraževalna skupnost
Program KIS za "aktivnost v starosti"
Pri Kmečki izobraževalni skupnosti stopajo v novo desetletje z jasnimi cilji za prihodnost južnokoroških kmetij. Posebno poglavje pa namenjajo ponudbi za starejše - nekako pod geslom "aktivni v starosti".
Predavanja, seminarji, tečaji, projekti,...
Te dni se kar vrstijo prireditve, ki jih Kmečka izobraževalna skupnost ali organizira ali pa je kako drugače vključena v izvajanje programov. Do ponedeljka, 16. februarja 2009 sprejema prijave za 20. državno razstavo "Dobrote slovenskih kmetij-Ptuj", v četrtek, 12. februarja 2009 soorganizira ekskurzijo z ogledom licitacije vrednejših gozdno-lesnih sortimentov v Sloveniji. Samo dva dni pozneje, v soboto pa se bo začel tečaj za obrezovanje sadnih dreves pri Primku na Reki. Predavanja, seminarji, tečaji, projekti, srečanja in strokovne ekskurzije so z vsebino zapolnjeni primeri, iz katerih je razvidno, da pri Kmečki izobraževalni skupnosti tudi po počastitvi dvajsete obletnice tudi v novo desetletje stopajo z jasnimi cilji za prihodnost južnokoroških kmetij.
Vida Obid - slika:orf
Začetek z obrezovanjem sadnih dreves
V svežnju prireditev, ki so navedene tudi v seznamu Inštituta za izobraževanje na podeželju LFI za mesec februar je "Rez sadnih dreves". Na začetku nedavno zasnovanih vsebinskih izhodišč koordinatorica Kmečke izobraževalne skupnosti Vida Obid navaja ustaljeno pobudo za sadjarje in predavatelja, diplomiranega inženirja agronomije Ernsta Dragaschniga s Kostanj.
Različne oblike oskrbe starejših na podeželju
V soboto, 14. februarja 2009, isti dan, ko se bo začel tečaj za obrezovanje sadnih dreves pri Primku na Reki, bosta koordinatorica Kmečke izobraževalne skupnosti Vida Obid in Ingrid Zablatnik spregovorili izbranemu občinstvu na "Srečanju kmetic in kmetov", od 13. do 15. februarja 2009 v domu Oaza miru na Ljubelju. Ingrid Zablatnik bo predstavila program "Aktivni v starosti", koordinatorica Vida Obid pa različne oblike oskrbe starejših na podeželju na Koroškem, nego na domu, skrbovano bivanje na kmetiji ipd.
O programu "Aktivni v starosti"
Projekt poteka v občini Bilčovs od oktobra 2006 naprej za starejše občane. "Aktivni v starosti" je program za um, telo in dušo, ki razveseljuje in pomaga, da se pozitivno vpliva na življenjsko kvaliteto in samostojnost. Cilj programa "AS" je, da se s pomočjo vaj, zabave in družabnosti ohrani življenjska kakovost in samostojnost do visoke starosti. V okviru učnih enot se ponujajo:
– trening spomina (kratko- in dolgoročnega)
– gibalne vaje, ki odgovarjajo sposobnostim udeleženk in udeležencev (koordinacija,
mobilnost, vztrajnost)
– širitev znanja (ravnanje z novimi mediji, razprava o življenjsko pomembnih temah, ...)
– komunikacija in izmenjava izkušenj.