Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Nova spletna stran Slovenskega sporeda ORF
31.07.2013
Prenovljena spletna ponudba
Spletne strani Slovenskega sporeda ORF bodo - tako kot vsa ponudba Avstrijske radiotelevizije (ORF) za narodne skupnosti - od danes popoldne naprej v prenovljeni obliki. Ne le, da bodo bolj pregledne, dostopne bodo tudi pod novim naslovom slovenci.ORF.at.
Boljša preglednost, več elementov
Novi dizajn zrcali nove tehniške možnosti, kot na primer boljšo umestitev avdiovizualnih elementov, ter se oblikovno približa splošnemu nastopu ORF-a na spletu. Uredniki Andrej Mohar, Franci Rulitz in Dominik Hudl se že veselijo, da Vas bodo v prihodnje lahko še učinkovitejše in hitreje informirali o dogajanju doma in po svetu.
Nova spletna stran Slovenskega sporeda ORF
Nova spletna stran slovenskega uredništva.