Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
F.J. Smrtnik, M. Mader-Tschertou, S. Domej - slika:lukan
30.07.2013
Za agrarno politiko, ki zagotovi obstoj
Kmetijstvo je učinkovito sredstvo za ohranitev narodne identitete, zato pa pomembno načelo SJK. Te dni pa stanovsko zastopstvo zahteva predvsem pomoč in inovativnost agrarne politike in takšno usmeritev, da bodo mali in srednje veliki kmetje lahko dolgoročno preživeli.
Brez kmetijstva gre vez z zemljo v izgubo
Zavest, da je kmetijsko gospodarstvo učinkovito sredstvo za ohranitev narodne identitete, je pomembno načelo delovanja Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) in njene izobraževalne veje, Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS). To je med drugim prišlo do izraza začetek meseca julija letos, ko je v Državnem zboru Republike Slovenije potekalo XIII. vseslovensko srečanje. Na tej prireditvi je predsednik KIS Miha Zablatnik spregovoril o temi "Odslikave slovenstva - vloga kmetijstva pri narodnih skupnostih". V svojih izvajanjih je med drugim dejal, da bi Slovenci v zamejstvu brez kmetijstva izgubili vezi s svojo zemljo, ki je v glavnem tudi prostor njihovega bivanja, njihove kulture, njihovih šeg in navad. Manjšini brez zemlje so šteti dnevi, tako Miha Zablatnik.
Zablatnik je bil skupaj s koordinatorico projektov KIS Olgo Voglauer in kar neverjetnim številom prostovoljcev soorganizator dogodka, kateremu tudi temperature daleč nad 30 stopinj Celzija v nedeljo v Bilčovsu niso skalile dobre volje.
S. Domej, F. J. Smrtnik - slika:orf
S. Domej, M. Mader-Tschertou - slika:orf
Druženje vsevprek na "Kmečkem prazniku"
Srečanja družabnega značaja niso prvenstveno namenjena kresanju mnenj, pa tudi ime dogodka - "Kmečki praznik" - razodeva, da je bila v žarišču družabnost. Zavedajoč se visokih temperatur v šotoru in v stranskem krilu gasilskega doma v Bilčovsu, kjer je bila urejena "kavarna", zbornična svetnica SJK Marinka Mader-Tschertou, ter zbornična svetnika župan Franc-Jožef Smrtnik in Štefan Domej kot vodja frakcije v zboru svetnikov Kmetijske zbornice Koroške niso na dolgo razpredali. Zato pa je Domej, zavedajoč se pomena podpornikov, ki so pomembni nostitelji kmečkega gibanja, podčrtal povezovalno vlogo stanovske organizacije.
Zaradi vročine minule nedelje, pa tudi zaradi nedavno izražene zaskrbljenosti zaradi suše, ki pesti tudi kmetijske družinske obrate na južnem Koroškem, je Domej ponovil svojo skrb. Zavedajoč se, da je suša izreden dogodek in bo suša prizadela marsikatero kmetijsko gospodarstvo, v imenu SJK zahteva pomoč in inovativnost agrarne politike, ter takšno usmeritev, da bodo lahko mali in srednje veliki kmetje dolgoročno preživeli.
Zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Stefan Domej glede ukrepov, s katerimi bi olajšali posledice suše v kmetijstvu in gozdarstvu, opozarja, da s površinami, ki so namenjene biodiverziteti v kmetijstvu, pač ne bo mogoče nadomestiti izpada košnje.