Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Termoelektrarna Šoštanj - slika:hse.si
30.07.2013
Anketa Dela: Teš 6 naj bo zgrajen
Na vprašanje v anketi Dela, ali bi ne glede na dosedanje stroške gradnjo šestega bloka šoštanjske termoelektrarne Teš 6 morali ustaviti ali z njo nadaljevati, je bilo 58 odstotkov vprašanih za nadaljevanje, za ustavitev pa slaba tretjina oziroma 32 odstotkov.
Neopredeljenih bilo deset odstotkov vpršanih
Ustavitvi so bolj naklonjeni zaposleni in anketiranci srednjih let, stari od 36 do 49 let. Za nadaljevanje gradnje pa se najbolj vneto izrekajo mladi (18-25 let). Anketa Dela je tudi pokazala, da ima vlada veliko podporo v nasprotovanju gradnji plinskega terminala v Žavljah, saj se je 78 odstotkov vprašanih strinjalo z njeno odločitvijo. Nasprotovalo ji je 14 odstotkov, neopredeljenih je bilo osem odstotkov vprašanih. Tako odločno slovensko nasprotovanje terminalu bi lahko imelo tudi negativne posledice za nekatere druge projekte v Sloveniji. Sodelujoči v anketi ne pričakujejo, da bo Sloveniji zaradi tega žal. Največ, 44 odstotkov, jih meni, da to za Slovenijo ne bo ne škodljivo ne koristno. Četrtina jih sodi, da bo škodljivo; da bo koristno, pa jih meni 15 odstotkov.