Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Zalka Kuchling - slika:orf
29.07.2013
"Zeleni kvartal za koroške Slovence"
Tako sta poslanka Zalka Kuchling in referent za trajnostni razvoj in energijo v deželni vladi Štefan Merkač naslovila tiskovno konferenco, na kateri sta predstavila prizadevanja zelenih za boljše sožitje, vidno dvojezičnost in naprezanja za še boljše mednarodno sodelovanje.
Štefan Merkač - slika:orf
Delovanje v prid Slovencem je bilo pozitivno
Po treh mesecih delovanja zelenih v deželnem zboru in v vladi da je zaznati bistvene premike, sta ugotovila. Slovenski govor v deželnem zboru Zalke Kuchling da je močno odjeknil - večinoma pozitivno. Zahteva po uporabi slovenščine v parlamentu da ostaja še naprej pomebna tema, ki da jo bodo zeleni vnesli v predlog za novo deželno ustavo, ugotavlja Kuchling in kot dober, pozitiven razvoj novega načina obravnavanja manjšinskih vprašanj navaja novo ustanovljeni Forum za dialog. Sicer pa oba predstavnika koroških zelenih ugotavljata, da je bilo prvo četrtletje koroških zelenih v vladi z vidika delovanja za koroške Slovence dokaj pozitivno.