Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Valentin Inzko - slika:orf
29.07.2013
"Gre za torpediranje memoranduma"
"S svojim nedavnim stališčem je deželni svetnik Christian Ragger s svojo stranko ponovno torpediral nekaj več kot pred dvema letoma sprejeti memorandum o dvojezičnih krajevnih napisih", pravi predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko.
"Memorandum naj še enkrat prebere"
V izjavi namreč Inzko poudarja, da je v memorandumu izrecno omenjeno, da občine v prihodnje lahko s sklepi občinskih svetov zagotovijo dodatne topografske napise. Ta ureditev je bila v memorandum sprejeta kot protiutež za nizko število novih dvojezičnih krajevnih napisov, v odzivu na deželnega svetnika Christiana Raggerja poudarja predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko. Raggerju zato priporoča, da "še enkrat pozorno prebere memorandum, ki ga je podpisal njegov strankarski somišljenik Gerhard Dörfler."
"...da bo Koroška povečala svoj ugled"
Kar zadeva virilni mandat, mu Valentin Inzko priporoča, da se pouči na južnem Tirolskem, kjer imajo Ladinci enake pravice, ali v sosednji Sloveniji, kjer imajo pripadniki italijanske in madžarske narodnosti na državni ravni svojega zastopnika. Predsednik Narodnega sveta Valentin Inzko pa opozarja tudi na besede južnotirolskega deželnega glavarja Luis Durnwalder, ki je menil: manjšina, ki ničesar več ne zahteva, je mrtva. Zato izraža prepričanje, da bi morala sodobna koroška ustava slediti zgledu Južne Tirolske. Narodni svet koroških Slovencev pa si bo prizadeval za to, da bo Koroška povečala svoj ugled.