Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
A. Wiersma, A. Bratušek, B. Wakounig - slika:sgz
29.07.2013
Tudi o energetskih načrtih v Sloveniji
Predsednica slovenske vlade Alenka Bratušek je sprejela predsednika Slovenske gospodarske zveze Benjamina Wakouniga. Ob tem ji je član uprave energetske družbe Kelag Armin Wiersma predstavil načrtovane investicije v energetske projekte v Republiki Sloveniji.
Čezmejno povezovanje in čezmejni projekti
Predsednik Slovenske gospodarske zveze Benjamin Wakounig pa je Bratušekovi predstavil delovanje krovne gospodarske organizacije koroških Slovencev in njena prizadevanja za čezmejno povezovanje ter izvajanje čezmejnih projektov.