Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Österr. Gesellschaft für Europapolitik (Bild: www.oegfe.at)
23.07.2013
"Živeto sosedstvo v obmejni regiji"
Avstrijska družba za evropsko politiko je v sklopu projekta "Živeto sosedstvo v obmejni regiji" opravila dve anketi, iz katerih bi bilo razvidno, kako koroško prebivalstvo vidi sosede v Sloveniji in Furlaniji-Julijski krajini. Rezultate so predstavili danes v Celovcu.
Peter Kaiser - slika:orf
Boljša bilanca kot leta 2005
Kako dobro poznamo sosednjo regijo? Kakšne so čezmejne povezave? Ali: kako je z znanjem jezika-soseda? - taka so bila vprašanja. In eno je jasno: mnenje koroškega prebivalstva o sosedstvu v obmejni regiji se je zelo izboljšalo in to ne le kar zadeva informacije o regiji, temveč tudi na področju medkulturnega sodelovanja. Večina vprašanih razvoj tega čezmejnega sodelovanja vrednoti večinoma pozitivno. Tako je tudi deželni glavar Peter Kaiser danes lahko ponosno pohvalil razvoj: "Bilanca leta 2013 je bolj pozitivna kakor še leta 2005."