Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Deželni dvorec - slika:orf
17.07.2013
Spominska plošča žrtvam nacizma
Kolegij deželne vlade je na svoji včerajšnji seji soglasno podprl predlog za namestitev spominske plošče na dvorišču deželnega dvorca. Na plošči bodo zapisana imena žrtev nacionalsocializma na Koroškem v vrstah poslancev v deželnem zboru in parlamentu.
P.Kaiser, W. Waldner in R. Holub - slika:orf
Predlog plošče je izdelala delovna skupina
Franz Aschgan, Anton Falle, Karl Krumpl, Peter Melcher, Vinko Poljanec in Franz Swoboda so imena, ki bodo zapisana na spominski plošči. Nadalje bosta na spominskem znamenju deželni in državni grb. Predlog spominske plošče je izdelala delovna skupina, v kateri je bil tudi direktor deželnega arhiva Wilhelm Wadl. Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) in deželni svetnik Rolf Holub (Zeleni) sta se zahvalila občinskemu odborniku zelenih v Celovcu Reinholdu Gasperju za predhodna poizvedovanja in prizadevnost, da je prišlo do uresničitve.
Peter Kaiser - slika:orf
"Poleg nemškega bo zapisan slovenski pojem"
Prvotno predvideni napis "Unvergessen" bodo dopolnili še s slovenskim "Nepozabljeni", je med drugim po seji pojasnil koroški deželni glavar.
Wolfgang Waldner - slika:orf
Deželni svetnik Wolfgang Waldner (ÖVP) je dogovor razložil v novem duhu časa, ki preveva kolegij deželne vlade.
Rolf Holub - slika:orf
V svežnju tem, ki jih je obravnaval kolegij deželne vlade na včerajšnji seji, je s stališča nove kulture sporazumevanja med političnimi sotekmeci, kakor z vidika "kulture spominjanja" posebne omembe vredno poglavje, o katerem je deželni svetnik zelenih Rolf Holub menil, da bi pred desetimi leti bilo še nemogoče.
Vinko Poljanec - slika:kkz
Tudi Vinko Poljanec bo imenovan
Vinko Pojanec je bil poslanec v deželnem zboru, odbornik kmetijske zbornice, predsednik in podpredsednik Slovenske prosvetne zveze, oziroma njene predhodnice, ustanovitelj in organizator Kmečke zveze, govornik in predavatelj na shodih, zborovanjih in prireditvah. Umrl je 25. avgusta 1938 kot prvi slovenski mučenik nacističnega režima. Zlomilo ga je telesno in duševno mučenje v preiskovalnem zaporu. Lik župnika Vinka Poljanca, duhovnika, kulturnika in politika je v Škocijanu prisoten v delovanju Slovenskega prosvetnega društva Vinko Poljanec in istoimenskega Moškega pevskega zbora.