Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Ljudska šola v Žitari vasi - slika:orf
15.07.2013
Zasilna rešitev za dvojezični pouk
Dvojezično kvalificiranih učiteljev na Koroškem primanjkuje. Za v manjšinskošolskem zakonu predviden pouk bi jih na ljudskih šolah prihodnje leto potrebovali najmanj še 10. Prehodno bodo zato enojezični učitelji prevzeli vodenje razreda, dvojezični pa pokrili slovenske ure.
Več zanimanja za pouk - premalo učiteljev
Medtem, ko dijaki in dijakinje ter večina učiteljev in učiteljice na Koroškem uživajo poletne počitnice in črpajio novo moč za novo šolsko leto, je ozračje na oddelku za manjšinsko šolstvo pri deželnem šolskem svetu vse drugo kot sproščeno. Sicer z zadoščenjem jemljejo na znanje, da je kljub splošnemu upadu števila šoloobveznih otrok vedno več prijav k dvojezičnemu pouku - tudi v krajih, kjer slovenščina v javnosti skorajda ni bi bila več prisotna. Tako bodo jeseni imeli dvojezične razrede tudi na ljudskih šolah na Čajni in v Šentjurju. Velika skrb pa je, kako dvojezični pouk tudi zagotoviti in to tako, da ustreza manjšinskemu šolskemu zakonu. Problem ni v prvi vrsti kvaliteta pouka, temveč predvsem dejstvo, da je premalo dvojezično usposobljenih učiteljev in učiteljic. Kakor pravi vodja oddelka za manjšinsko šolstvo Sabina Sandrieser, bi jih v naslednjem šolskem letu 2013/2014 potrebovali najmanj še 10. Ker jih preprosto ni, so se po sili razmer odločili za prehodno rešitev, ki bo otrokom kljub temu zagotovila kakovosten pouk v obeh deželnih jezikih, meni Sandrieserjeva.