Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Janko Malle - slika:orf
15.07.2013
"Brezmejnost" pod drobnogledom
EU je prekinila izplačila Koroški za čezmejne projekte, ker so pri kontrolah prišle na dan nepravilnosti pri obračunih. Dežela naj bi plačala globo v višini 600.000 evrov, prizadet pa da je tudi dvojezičen projekt "Brezmejnost". Janko Malle, poslovodja SPZ, krivdo zavrača.
"Mi smo vedno ravnali v dogovoru z deželo"
"Brezmejnost - Kulturni projekt med Koroško in Slovenijo. Gledališče, film, kultura za preseganje meja v glavi", to je bil projekt SPZ (Slovenske prosvetne zveze), financiran v okviru programa Evropskega teritorialnega sodelovanja. Zdaj je bila ta !"Brezmejnost" eden izmed dveh naključno izbranih projektov, ki jih je Evropska unija vzela pod drobnogled in ugotovila, da menda - tako kot pri drugem projektu "Medregijski vpliv ukrepov za varstvo zunanjega zraka pred onesnaževanjem z delci iz cestnega prometa in malih kurišč v slovensko-avstrijskem obmejnem prostoru" - ni bilo vse v smislu črke in določila. To "kritiko" EU poslovodja Slovenske prosvetne zveze Janko Malle tudi potrjuje, vendar dodaja, da je s strani Slovenske prosvetne zveze vse potekalo urejeno, v dogovoru s pristojnim oddelkom deželne vlade.