Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Red za zasluge - slika:orf
26.06.2013
Najvišja odlikovanja za zasluge
Ob včerjašnjem dnevu državnosti je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor slovesno vročil smučarki Tini Maze zlati red za zasluge za izjemne športne dosežke. Red za zasluge pa je prejela tudi Slovenska gimnazija.
Miha Vrbinc in Borut Pahor - slika:orf
Med nagrajenci pa je bila tudi Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu, ki je prejela red za zasluge (na sliki ga prevzema ravnatelj Miha Vrbinc iz rok državnega predsednika Boruta Pahorja) - za delovanje v korist slovenske narodne skupnosti v Avstriji, ki da od nekdaj velja za steber slovenstva in ima tudi danes vodilno vlogo pri izobraževanju slovenske narodne skupnosti.
Borut Pahor - slika:orf
"Ni le priznanje, temveč mnogo več"
Tina Maze je s svojimi rekordnimi uspehi v letošnji smučarski sezoni postala slovenska narodna junakinja, ki je Slovenijo, njeno zastavo, himno in njene športnike trajno proslavila daleč po svetu, je bilo rečeno na slovesnosti, ki je bila namenjena osebam in ustanovam, ki posebno izstopajo in ki opravljajo posebno delo in imajo posebno poslanstvo. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v svojem govoru dejal, da odlikovanje ni le priznanje posameznikom ali skupini, temveč da je mnogo več.
Tina Maze - slika:orf
"Veliko priznanje za vse"
Tina Maze, sedaj pozlačena tudi od Republike Slovenije, je v svojem zahvalnem nagovoru za podeljeno odlikovanje dejala, da je zlati red "veliko priznanje za vse, kar smo naredili in kar sem naredila."
Miha Vrbinc - slika:orf
Delovanje v korist Slovencem v Avstriji
Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu je dobila red za zasluge za delovanje v korist slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Poleg izobraževalnega poslanstva da opravlja ustanova tudi pomembno poslanstvo pri utrjevanju slovenske narodne zavesti in pri ohranjanju slovenskega jezika ter s tem življenjske in ustvarjalne moči državljanov Republike Avstrije, ki so pripadniki slovenske narodne skupnosti, je bilo med drugim povedano v utemeljitvi. Ravnatelj Miha Vrbinc, ki je nagrado prejel za ustanovo, je ugotovil, da je odlikovanje seveda tudi veliko priznanje za delo gimnazije.
Še drugi odlikovanci
Poleg Slovenske gimnazije so red za zasluge prejeli še Glasbena matica za delovanje v korist slovenske narodne skupnosti v Italiji, Planinsko društvo Ljubljana - Matica za vsestranski prispevek pri razvoju slovenskega planinstva in ob 120. obletnici društvenega dela ter Mile in Neva Trampuš za prispevek k razvoju ljubiteljske kulture na področju folklorne dejavnosti, kakovostnega poustvarjanja slovenskega plesnega in glasbenega izročila ter oblačilne dediščine.