Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Pomočnice po zaključenem izobraževanju - slika:orf
25.06.2013
"Ste biser, del otrokovega življenja"
O prispodobi nebrušenih biserov, ki jim bodo zaupani, pravtako o vizijah, ki so se uresničile, so govorili včeraj v Tinjah, ko je bila slovesna podelitev diplom trinajstim udeleženkam izobraževalnega tečaja za pomočnice v otroških vrtcih, med njimi štirim iz Slovenije.
"Kdor živi z več jeziki, spoznava svet iz več zornih kotov" se glasi eno vodilo vzgoje in izobraževanja po jezikovno-pedagoškem konceptu v Delovni skupnosti privatnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev, ustanovljeni leta 2001, kakor tudi v občinskih otroških vrtcih, ki delajo po tem. Ob usklajevalni vlogi na deželni ravni DS privatnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev skrbi za izpopolnjevanje na jezikovno-pedagoškem področju, v smislu zakona o skladu za dvojezične otroške vrtce. Zavedajoč se visoke stopnje strokovne usposobljenosti vzgojiteljic v otroških vrtcih, v nadaljevanju pa pomočnic, je pred več kot letom dni dala pobudo, ki je zaživela v Katoliškem domu prosvete v Tinjah v sodelovanju z Inštitutom za izobraževanje in svetovanje (Institut für Bildung und Beratung). Včeraj, pozno popoldne je dobila krono; v Tinjah je bila slovesna podelitev diplom izobraževalnega tečaja za pomočnice v otroških vrtcih.
Počaščen, da se je vabilu odzval tudi deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ), je rektor Katoliškega doma prosvete v Tinjah, Jože Kopeinig po pozdravu številnih uglednih osebnosti - tudi voditeljic in voditeljev posameznih vsebinskih sklopov -, opozoril na pomenljivo razlikovanje med vzgojo in izobraževanjem.
Izobraževalni referent v Katoliškem domu prosvete v Tinjah Daniel Sturm je s partnerskima organizacijama, v nadaljevanju pa izvedenkami in izvedenci iz stroke poskrbel za to, da je bilo mogoče tečaj za pomočnice v otroških vrtcih skozi več kot 14 mesecev zapolniti z vsebino.
Izobraževanje pomočnic zaključeno - slika:orf
O prispodobi nebrušenih biserov, ki jim bodo zaupani, je govoril Štefan Kramer, predsednik Delovne skupnost privatnih dvo in večjezičnih otroških vrtcev. Pravtako o vizijah, ki so se uresničile, ko so prejele dipmome. Cilj DS privatnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev je, da dobijo otroci že v predšolski pozitiven odnos do drugij jezikov in jim to postane nekaj samoumevnega. Misel, zapisana ob jubileju, odseva tudi iz besed predsednika Štefana Kramerja na slovesnosti.
"Zgodovinski mejnik" je izobraževalni tečaj za pomočnice v otroških vrtcih, uresničen v Katoliškem domu prosvete v Tinjah, označil vodja Inštituta za izobraževanje in svetovanje (IBB) Gerald Salzmann. Pomen strokovnega usposabljanja je razložil v luči korenitih družbenih sprememb - in tečaj pojasnil v luči pojmov "diverzifikacija izobraževanja", "večjezičnost" in "medkulturnost".
Izobraževanje pomočnic zaključeno - slika:orf
Govorci so opozorili na pomen vzgoje predšolskih otrok v obeh jezikih. En namen tečaja je prav usposabljanje za delo v obeh deželnih jezikih. V obeh je potekala tudi slovesnost v Tinjah. In je enakopravnost prišla do izraza pri sami podelitvi diplom. Te je vročil deželni glavar Peter Kaiser.
Slavnostni govornik, deželni glavar Kaiser je razmišljal tudi o drugem deželnem jeziku, prepričan, da naj bi se ga posluževali, spoznali kot posebno priložnost ob strokovni pedagoški spremljavi. Za svojega sina je to priložnost sprejel, meneč, da je to bila bistra odločitev. Glede na to, da je že Štefan Kramer spomnil na vizije, je deželni glavar nadaljeval njegovo misel.
Voxon - slika:orf
Glasbenice in glasbeniki skupine VOXON so vsi izobraženi pedagogi ter navdušeni pevci, ki se posvečajo sodobni a-cappella-glasbi. Kot učitelji sedijo v "istem čolnu", zato je bilo bolj ali manj na dlani, da oblikujejo glasbeni spored slovesne podelitve diplom udeleženkam izobraževalnega tečaja za pomočnice v otroških vrtcih, včeraj v Domu v Tinjah.