Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Blaž Kavčič - slika:sta
05.09.2012
Opozorili na pomen notifikacije ADP
Predsednik slovenskega državnega sveta Blaž Kavčič je sprejel predstavnike civilno-družbenega Zavezništva za notifikacijo Avstrijske državne pogodbe (ADP), ki jih je vodil Rastko Plohl. Pri razgovoru je sodeloval tudi Karl Smolle.
Ne konfliktnost interesov, temveč dobri odnosi
Prisotni so želeli predsednika državnega sveta seznaniti o pravici in potrebi Republike Slovenije, da notificira svoje nasledstvo sopodpisnice državne pogodbe o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije. Pričakujejo, da se bosta "tako stroka kot politika v uresničevanju slovenskih interesov poenotili, nastopali državniško in dosledno uresničevali odnos do sosednje države skozi izvajanje vseh določil državne pogodbe, ne le njenega 7. člena", so zapisali na spletu državnega sveta RS. Poudarili so, da pri tem ne gre za konfliktnost interesov, temveč za izboljšanje dosedanjih dobrih odnosov med državama. Kavčič pa je predstavil konkretne mehanizme, ki jih ima v okviru svojih pristojnosti na voljo državni svet, da lahko vpliva na obravnavo predlagane problematike. Sogovorniki so se strinjali, da bodo nadaljevali s skupnimi aktivnostmi, ki bodo pomagale razjasniti utemeljenost notifikacije slovenskega nasledstva sopodpisništva Avstrijske državne pogodbe, še piše na spletu državnega sveta RS.