Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Kmečka izobraževalna skupnost (KIS)
03.07.2012
Odlikuje jo visoka stopnja strokovnosti
Ob ustanovitvi Kmečke izobraževalne skupnosti je šlo za širitev obzorij. Jutri bo imela v Domu prosvete v Tinjah občni zbor. Predsednik Miha Zablatnik v svoja razmišljanja vključuje sveženj pobud za razložitev premikov, ki odsevajo visoko stopnjo strokovnosti.
Miha Zablatnik - slika:orf
Tudi članica Kmetijsko gozdarske zbornice
Ob ustanovitvi Kmečke izobraževalne skupnosti 30. novembra 1988 so določili vsebinska težišča in razdelili odgovornosti med Skupnostjo južnokoroških kmetic in kmetov, Strojnim krožkom Podjuna in Kmečko izobraževalno skupnostjo. Sprejemali so odločitve glede prihodnosti kmetij na južnem Koroškem po eni strani, po drugi ostali edinstveni in nezamenljivi. Vedno upoštevajoč znamenja časa. "Učni biotop kmetija: dvojezične kmetije kot novi učni prostor", brošura, ki jo je o slovenskih in dvojezičnih kmetijah na južnem Koroškem marca letos izdala Kmečka izobraževalna skupnost, še prej pa Kmečki koledar 2012 sta navzven najbolj zaznavna sadova izdajateljske dejavnosti Kmečke izobraževalne skupnosti. S podpisom listine o ustanovitvi mednarodnega foruma "AGRA-SLOMAK" 17.maja 2012 na Ptuju je zaživela tudi platforma za povezovanje, sodelovanje, izmenjavo informacij, znanja in dobrih praks na področju kmetijstva in podeželja med slovenskimi zamejskimi kmetijskimi organizacijami v štirih sosednjih državah Slovenije, torej v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem. Tudi ni nepomebno, da je bila na slovesnosti ob deseti obletnici ustanovitve Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (12. maja 2000) Kmečka izobraževalna skupnost skupaj s Kmečko zvezo v Trstu sprejeta kot članica Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Izbrana primera še posebno odsevata visoko stopnjo strokovnosti v vrstah Kmečke izobraževalne skupnosti, poudarja predsednik Miha Zablatnik
Pogoji za čezmejno izobraževanje
Trši oreh v prizadevanjih za odpravljanje predsodkov je ustvarjanje pogojev za neovirano čezmejno izobraževanje in nabiranje praktičnih izkušenj s ciljem, redno izmenjavo dijakov v duhu nadgradnje dosedanjih izkušenj na področju kmetijskega šolstva. Predsednik KIS Miha Zablatnik kar ne more verejti, da še vedno prednjačijo dvomi.
Občni zbor KIS bo jutri zvečer
Ob ustanovitvi Kmečke izobraževalne skupnosti 30. novembra 1988 je šlo za širitev obzorij. Jutri, v sredo, 4. julija, ob osmih zvečer bo imela v Katoliškem domu prosvete v Tinjah občni zbor.