Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Brošura "Učni biotop kmetija" - slika:kisnet.at
Učne kmetije na južnem Koroškem
Pod geslom "Dvojezične kmetije kot novi učni prostor" je Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) dala na svetlo brošuro "Učni biotop kmetija" o slovenskih in dvojezičnih kmetijah na južnem Koroškem.
V brošuri so predstavljene slovenske in dvojezične kmetije na južnem Koroškem, ki so pripravljene pokazati otrokom svoje spretnosti. Za predstavitev so pri KIS izbrali varstvo ABCČ, središče za obšolsko oskrbo. Kakor je na predstavitvi poudaril predsednik društva ABCČ Anton Schellander, so bili predloga KIS zelo veseli. Življenje in delo na kmetiji so mladi spoznali v sklopu vsestranske dejavnosti varstva ABCČ, spoznanja pa z vsebino zapolnili ob obisku izbranih kmetij.
Že iz uvoda v brošuro je razvidno, da gre za kmetije s posebno izobrazbo, kako lahko na igriv način posredujejo pomen večnamenskih funkcij kmetijstva. Na posebno znanje kmetic in kmetov v brošuri "Učni biotop kmetija: dvojezične kmetije kot novi učni prostor" je na predstavitvi opozoril tudi predsednik KIS Miha Zablatnik. Ob tem je Zablatnik omenil tudi pobudo "Šola na kmetiji" kot že delujoči projekt, le da je v tem primeru veljalo najti zadostno število slovenskih oz. dvojezičnih kmetic in kmetov. Kot primer za utiranje novih poti pa je omenil čezmejni projekt "Podeželski vrtovi treh dežel". Dvanajsto izmed skupno šestnajstih prizorišč v tem projektu je v Strpni vasi, kjer ima svoj vrt Marija Tomažej, ena od skupno osmih kmetij v brošuri KIS.
Schellander, predsednik društva ABCČ, ki vzdržuje varstvo ABCČ, središče za obšolsko oskrbo za učence in učenke Javne dvojezične LŠ 24 v Celovcu, je na predstavitvi spregovoril o konkretnih izkušnjah. Vzgojiteljicam v otroških vrtcih, ter učiteljicam in učiteljem Anton Schellander priporoča, da se pred obiskom kmetije vsebinsko pripravijo. Bolje so otroci oz. učenci pripravljeni, večje da bo doživetje.
Brošuro "Učni biotop kmetija" je oblikoval Peter Krivograd. Ob snovanju brošure se je opiral tudi na izkušnje kot družinski oče. Kar bode v oči, zbuja tudi pozornost - na kmetiji predvsem živali vseh vrst. Odsev njegovih razmišljanj so nadalje tudi motivi iz narave.
Brošura "Učni biotop kmetija: dvojezične kmetije kot novi učni prostor" naj pedagogom in tudi staršem olajša iskanje novih učnih prostorov. V brošuri se predstavlja osem kmetij. Na svojih domačijah ponujajo praktične, z naravo povezane učne enote za otroke, pravtako je vključena gozdna pedagogika.
Namenov pobude je več: otrokom in mladim naj omogoči vpogled v domače kmetijstvo in življenje v naravi; zagotavlja živo, z naravo povezano učenje na prizorišču; omogoča mreženje in prepoznavanje povezav; otroci doživijo pri- in izdelovanje kmetijskih proizvodov; mogoče je doživljanje z vsemi čutili (vid, sluh, vonj, okus,…).