Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Znaka kakovosti "Dobrote slovenskih kmetij" - slika:orf
Pomembno tudi za južnokoroške kmete
Začel se je rok za prijave na 23. razstavi in ocenjevanju "Dobrote slovenskih kmetij" od 17. do 20. maja letos v Minoritskem samostanu na Ptuju. Prireditev je tudi pomemben mejnik za povečanje prepoznavnosti južnokoroških kmečkih izdelkov.
Nedavno so na Kmetijskem sejmu Alpe-Jadran v Celovcu podali skupna stališča regije do skupne kmetijske politike in preverili izkušnje mreže Agrar Network. Med primeri dobre prakse je podpredsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Branko Tomažič navedel skupne sejmske nastope v Celovcu in na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Med izbranimi primeri je imenoval tudi razstavo in ocenjevanje kmečkih prihranskih izdelkov "Dobrote slovenskih kmetij" na Ptuju. Lanskim udeležencem iz Koroške je priznanja vročil predsednik KGZS Ciril Smrkolj na Kmečkem prazniku Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK). Medtem se je začel rok za 23. razstavo in ocenjevanje.
Krištof Peter - slika:orf
Razstava in ocenjevanje na Ptuju sta pomembna mejnika tudi za povečanje prepoznavnosti južnokoroških kmečkih izdelkov. Da se bodo na stojnicah na Ptuju predstavili tudi kmetije iz sosednjih držav, prijave južnokoroških kmetic in kmetov sprejemata Vera Kušej za Kmečko izobraževalno skupnost (KIS) in Peter Krištof, koordinator Kmetijske zbornice za čezmejno sodelovanje in povezave s Slovenijo in Italijo.
Nova je letos kooperacija s koroškim združenjem za neposredno prodajo (Landesverband bäuerlicher Direktvermarkter Kärnten). Kmetje iz ostale Koroške bodo imeli v omejenem obsegu možnost sodelovati s suhomesnatimi izdelki in z olji. Tudi v prihodnje pa bosta Vera Kušej in Peter Krištof poglavitno pozornost namenjala južnokoroškim kmečkim izdelkom.
Tako kot v preteklih letih bodo tudi letos izdelke ocenjevale strokovne komisije, podeljena bodo priznanja za kakovost in znaki kakovosti.
23. razstava kmečkih prehranskih izdelkov "Dobrote slovenskih kmetij 2012" bo potekala od 17. do 20. maja v Minoritskem samostanu na Ptuju. Prijave za razstavo in ocenjevanje sprejemata Peter Krištof, koordinator Kmetijske zbornice Koroške za čezmejno sodelovanje in povezave s Slovenijo in Italijo, ter Vera Kušej za Kmečko izobraževalno skupnost.