Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Kmečka izobraževalna skupnost (KIS)
Socialna odgovornost na kmetijah
Ker se težiščno spoprijemajo z vprašanji podeželja so pri Kmečki izobraževalni skupnosti za vodilo seminarja za kmetice in podeželske žene upoštevali izkušnje predhodnega tovrstnega srečanja, poudarja koordinatorica projektov Olga Voglauer.
Ženske na seminarju v Laškem
Evropsko leto prostovoljstva je pomembno za dvig zavesti o pomenu prostovoljstva. Z roko v roki s prostovoljstvom gre tudi socialna odgovornost za pomoč ljudem, ki so od nas odvisni. Pri Kmečki izobraževalni skupnosti, upoštevajo razmere na podeželju in ugotavljajo, da je občutek za socialno odgovornost prebivalcev še močno prisoten in se kaže v obliki visokega prostovoljnega angažmaja prebivalcev. To dejstvo je navedeno tudi v opisu seminarja za kmetice in podeželske žene v termah Laško od danes pa do nedelje. Vodita ga koordinatorica projektov Olga Voglauer in Vera Kušej, ki vodi tajniške posle Kmečke izobraževalne skupnosti. Če bo na začetku ravnateljica Srednje Biotehniške šole Naklo Andreja Ahčin spregovorila o "Socialni odgovornosti v kmečkih družinah", bo poglavitna misel v nadaljevanju pod drobnogledom v delavnicah. Koordinatorica projektov Olga Voglauer bo vzela v pretres vidike razpolaganja s časom matere, žene in kmetice. Zbrane na seminarju Kmečke izobraževalne skupnosti v termah Laško se bodo vprašale, ali imajo na kmetijah čas drug za drugega? Kako razviti "zdravo" socialno odgovornost na podeželju in tako pozitivno vplivati na ohranjevanje življenjske kvalitete v svojem domačem okolju? Vodilna misel seminarja Socialna odgovornost na kmetijah je povezana z izkušnjami predhodnega tovrstnega srečanja, poudarja koordinatorica projektov Olga Voglauer.