Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Inštitut za izobraževanje na podeželju - slika:lfi.at
V katalogu tudi prireditve KIS
Na že preizkušenih programih in novih, v prihodnost zartih pobudah, temelji pobuda, ki jo Kmečka izobraževalna skupnost predstavlja v poglavju "Europa - Alpe-Adria" kataloga Inštituta za izobraževanje na podeželju.
"Aktivni v starosti na podeželju", "Uspešni gospodarji", "Zdravje in dobro počutje na kmetiji", "Komunikacijski trening", "Pravilno gojenje", "Les in biomasa - alternative pri kmetovanju", "Domači vrt", "Sadjarstvo" ali "Trženje kmečkih proizvodov" so poglavitne teme, navedene v katalogu prireditev, ki jih Inštitut za izobraževanje na podeželju (LFI) navaja za programsko obdobje 2011/2012 pod geslom "Europa - Alpe-Adria". Gre za sveženj tistih poglavij, ki so jih pri organizaciji zasnovali skupaj s Kmečko izobraževalno skupnostjo (KIS).
Ob vsebinskih poudarkih pa koordinatorica projektov KIS Olga Voglauer posebno omenja tudi jezikovne tečaje slovenščine za začetnike in napredujoče - tiste pod krovom izobraževalnega središča Kmetijske zbornice v Hrastovici meseca novembra in tečaje slovenščine z začetkom meseca oktobra v Kotmari vasi in Rožeku. Uvodoma omenjena poglavja temeljijo tako na že preizkušenih programih - en primer je projekt "Aktivni v starosti", ki ga Ingrid Zablatnik izvaja občini Bilčovs od oktobra 2006 naprej kot del pobude "Zdrava občina", drugi licitacija vrednejših sortimentov lesa, organizirana pobuda Kmetijsko-gozdarske zbornice na Koroškem, ki jo podpira Kmečka izobraževana skupnost, takšnih, z vsebino zapolnjenih primerov za posamezna poglavja pa bi koordinatorica projektov Olga Voglauer navedla še več. Vsekakor so v poglavju "Zdravje in dobro počutje na kmetiji" navedene tudi pobude, kot je ustaljeni seminar za kmetice, namenjen socialnim vprašanjem na kmetiji.
"LFI je začel ponujati tečaje slovenščine"
Poglobljeno sodelovanje med KIS in LFI se je začelo v programu čezmejnega sodelovanja, takrat imenovanem Interreg III A, srž skupne namere pojasnjuje koordinatorica Olga Voglauer.
Katalog prireditev Inštitut za izobraževanje na podeželju z vključnim poglavjem"Europa - Alpe-Adria" je bil priložen glasilu Kmetijske zbornice "Kärntner Bauer" v petek. Poglavitne informacije objavlja KIS tudi na svoji spletni strani.