Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Koruza - slika:orf
Nabiranje praktičnih izkušenj
S kmetijskimi šolami in biotehniškimi centri v Sloveniji pri Kmečki izobraževalni skupnosti (KIS) ustvarjajo razmere, v katerih bi nekoč bilo mogoče neovirano izobraževanje in nabiranje praktičnih izkušenj.
Izmenjava dijakov z dolgo tradicijo
Širom po deželi ležijo kmetije, ki igrajo meseca septembra in oktobra odočilno vlogo pri izmenjavi dijakov in praktičnem izobraževanju v luči prizadevanj KIS ter kmetijskih šol in biotehniških centrov v Sloveniji. Za kar so navedene ustanove medtem našle tudi ustrezno organizacijsko obliko, je pred tem potekalo na osebni ravni, denimo zborničnega svetnika Skupnosti južnokoroških kmetov (SJK) Štefana Domeja in njegovih poznanstev iz obdobja študija živinoreje na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.
Pozdravna tabla kmetije Krušic - slika:orf
Tratnikovi že leta gostijo praktikante
Tratnikova kmetija v Ledincah (družina Ressmann), Rupijeva domačija v Velinji vasi (družina Krušic), Najekova (Marinka Mader-Tschertou) v Slovenjem Plajberku, kmetija Ibounig na Bistrici pri Št. Jakobu v Rožu (Baumgartner), kmetija pri Kumru v Bilnjovsu (družina Voglauer) in Zgončeva kmetija zborničnega svetnika SJK Štefana Domeja v Rinkolah meseca septembra in oktobra gostijo dijake iz Slovenije na praktičnem izobraževanju.
Anton Krušic - slika:orf
"Prve dijake smo gostili v šestdesetih letih"
Za Rupijevo kmetijo v Velinji vasi, kjer trenutno biva Rok Zajc, dijak Kmetijske šole Grm – centra biotehnike in turizma, se Anton Krušic spominja, da so prve dijake slovenskih kmetijskih šol sprejeli že sredi petdesetih let prejšnjega stoletja v dogovoru s takratno Kmečko zvezo.
Rok Zajc - slika:orf
Sonaravno kmetovanje, prireja mleka, pitanci in plemenske svinje, čebele, predelava suhih mesnih izdekov, direktna prodaja, paša, perutnina ali peka kruha so nekatere dejavnosti, zaradi katerih se je za Rok Zajc odločil za Rupijevo kmetijo v Velinji vasi.
Franci Krušic - slika:orf
Sedanji gospodar Rupijeve domačije Franci Krušic s praktičnim izobraževanjem dijakov slovenskih kmetijskih šol povezuje mnogo prijateljskih izkušnj. Z osebnega stališča poudarja živ stik družinskih članov, še posebno otrok s slovenščino, kadar je na praktičnem izobraževanju gost iz Slovenije. Zanosno pa navaja tudi številna poznastva, ki so po končani izmenjavi dijakov prerasla v prijateljstva med družinami na Koroškem in v Sloveniji.
Olga Voglauer - slika:orf
Z aktivnostmi za boljše poznavanje drug drugega, s povečanjem zaupanja in s skupnim načrtovanjem je KIS s partnerji v Sloveniji, Kmetijsko- gozdarsko zbornico in kmetijskimi svetovalnimi službami v preteklosti izvedla vrsto projektov in ustvarila boljša izhodišča za kmetijstvo na Koroškem in v Sloveniji. Prizadevanja za medsebojno razumevanje in odpravljanje predsodkov so toliko bolj pomembna, kadar so glavni akterji mladi, se zaveda koordinatorica projektov KIS Olga Voglauer. Nje imajo v mislih, ko, usklajeno s kmetijskimi šolami in biotehniškimi centri ustvarjajo takšne razmere, v katerih bi nekoč bilo mogoče neovirano izobraževanje in nabiranje praktičnih izkušenj, ne da bi meje- administrativne ali namišljene - v glavah pomenile kakršnokoli oviro. Ob obisku družine Krušic je Olga Voglauer izrazila določen optimizem, da je zastavljeni cilj na dosegu.
Izmenjave dijakov – tokrat iz Kmetijske šole Grm v Novem mestu bo tema tudi v slovenskem televizijskem sporedu "Dober dan, Koroška" prihodnjo nedeljo ob 13.30 na mreži ORF 2.