Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Znaka kakovosti "Dobrote slovenskih kmetij" - slika:orf
8 zlatih priznanj, 5 srebrnih, 1 bronasto
Ko bo v Minoritskem samostanu od 19. do 22. maja razstava "Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2011", bodo razstavljeni tudi nagrajeni izdelki koroških kmetic in kmetov. Korošci se letos lahko ponašajo z osmimi zlatimi priznanji, petimi srebrnimi in z enim bronastim.
Od olja do salame...
Kakor sporoča tajnica Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) Katharina Pegrin, so odlikovani:
ZLATO PRIZNANJE: Trampusch Kristina in Marko, p.d. Božič - bučno olje; Trampusch Kristina in Marko, p.d. Božič - sončnično olje; Polesnig Josef, p.d. Vunček - bučno olje; Polesnig Josef, p.d. Vunček - sončnično olje; Mikl Brigita in Hanzi, p.d. Gams - bučno olje; Wieser Nužej, p.d. Šubernik - viljamovka; Hirm Franc, p.d Šolar - nedimljena šunka; Hirm Franc, p.d Šolar - fina domača salama.
SREBRNO PRIZNANJE: Writz Janez, p.d Gražar - sončnično olje; Mikl Brigita in Hanzi, p.d. Gams - sončnično olje; Wieser Nužej, p.d Šubernik - žganje iz češenj; Hirm Franc, p.d. Šolar - dimljena šunka; Prutej Gertrud in Reinhard, p.d. Podgornik - suhe domače klobase.
BRONASTO PRIZNANJE: Hirm Franc, p.d. Šolar - domača salama.
Krušni izdelki sledijo...
Iz sporeda, ki ga je posredoval koordinator za čezmejno sodelovanje Kmetijske zbornice Koroške Peter Krištof, je razvidno, da bo razglasitev rezultatov in podelitev priznanj za krušne izdelke na sporedu v nedeljo, 22. maja. To pa je tisti dan, ko bodo na Ptuju tudi udeleženci strokovne ekskurzije Kmečke izobraževalne skupnosti. Prijave za ekskurzijo sprejemata tajnica KIS Katharina Pegrin in Peter Krištof do ponedeljka, 16. maja 2011. Razpis je objavljen tudi v glasilu "Kärntner Bauer".