Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Biotehniški center Naklo - slika:bc-naklo.si
Iskanje skupnih ciljev in vsebin
Že utečena izmenjava dijakov in študentov, ki opravljajo kmetijsko prakso na Koroškem, je pomemben korak pri čezmejni izmenjavi dijakov. Na dan odprtih vrat pa koroški starši z otroki lahko preverijo ponujene redne izobraževalne programe Biotehniškega centra Naklo.
Pred dobrim mesecem je bil slovenski kmetijski minister Dejan Židan na povabilo Skupnosti južnokoroških kmetov (SJK) na obisku na Koroškem, kjer se je sešel tudi s predstavniki Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS). Sogovorniki so poudarili, da nameravajo okrepiti sodelovanje na področju šolstva in povečati izmenjavo šolskih praks. In, da naj bi koroški kmetje izkoristili šolske programe v Sloveniji od srednjošolske do visokošolske stopnje, na Koroškem pa naj bi se šolali učenci iz Slovenije.
Katoliški dom prosvete v Tinjah - slika:orf
Koordinacijsko srečanje v Tinjah
Kako bi že utečeno izmenjavo dijakov in študentov, ki opravljajo kmetijsko prakso na Koroškem, nadgradili, pa so presodili na koordinacijskem srečanju, katero so za predstavnike Biotehniškega centra Naklo in somišljenike pripravili pri KIS.
Razmišljali so o korakih naprej
Izmenjavo dijakov Biotehniškega centra Naklo ob sodelovanju Kmečke izobraževalne skupnosti kot oprijemljivo čezmejno sodelovanje na področju kmetijskega izobraževanja je vsakčas mogoče ponazoriti s primeri iz že utečene izmenjave dijakov in študentov, ki opravljajo kmetijsko prakso na Koroškem. Na koordinacijskem srečanju Kmečke izobraževalne skupnosti v Tinjah so razmišljali, kako bi naredili kvalitativen korak naprej. Majda Kolenc-Artiček, učiteljica in vodja promocije Biotehniškega centra Naklo, je prepričana, da je čas zrel za nadgradnjo dosedanjih čezmejnih izmenjav.
Na dan odprtih vrat 14. aprila 2011 bodo koroški starši z otroki lahko preverili ponujene redne izobraževalne programe Biotehniškega centra.
Ana Oblak in Ana Končan sta za en teden na domačiji Baumgartner, po domače Ibounig na Bístrici pri Šentjakobu v Rožu. Prišli sta, ker bosta pisali skupno projektno nalogo o predelavi mesa in bosta tudi primerjali razlike med Slovenijo in Avstrijo. Obe sta dijakinji Biotehniškega centra Naklo in se izobražujeta za kmetijsko-podjetniškega tehnika. Da se iz usklajevalnih srečanj rojevajo konkretne pobude, je koordinatorica projektov KIS Olga Voglauer razložila ob omenjenem primeru.
Kot medijski partner Biotehniškega centra Naklo je Radio Sora "Petkovo razglednico" v preteklosti namenil tudi sodelovanju s KIS. Na primer 14. aprila leta 2009, ko je oddaja nastala prav pri Ibounigu. Ali pa 22. maja leta istega leta, ko se je "Petkova razglednica" o poglobljenem sodelovanju nadaljevala v Biotehniškem centru Naklo z biotehniško gimnazijo, srednjo in višjo strokovno šolo ter medpodjetniškim izobraževalnim centrom.
Izvenšolsko dogajanje
V ta aranžma medijskega partnerja pa direktor Radia Sora Marjan Potočnik vključuje tudi izvenšolsko dogajanje, kakršno se obeta 10. junija letos, ko bo v Škofji Loki na sporedu "Večer slovenskih viž v narečju".
Kmečka izobraževalna skupnost (KIS)
Vsebinsko širok je lok, ki so ga napeli na koordinacijskem srečanju KIS v Katoliškem domu prosvete v Tinjah. Poglavitni cilj je okrepiti sodelovanje na področju šolstva in povečati izmenjavo šolskih praks, kar so poudarili tudi sogovorniki pred dobrim mesecem, ko je bil na Koroškem slovenski kmetijski minister Dejan Židan. Res pa se vzporedno rojevajo še druge pobude, ki naj bi preprosto na ravni medsebojnega srečevanja zbližale ljudi.