Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Kmečka izobraževalna skupnost (KIS)
Trend opuščanja kmetij zaustavljen
Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) je danes predstavila rezultate ankete o strukturi slovenskih kmetij na južnem Koroškem. Pri telefonskem povpraševanju je bilo anketiranih nad 500 dvojezičnih kmetij od Zile preko Roža do Podjune.
Olga Voglauer - slika:orf
Delež mlajših kmetov do 30 let se je podvojil
Težišča povpraševanja so poleg demografskih podatkov bila delovanje kmetije, njene produkcijske smeri ter interesi in zanimanja vodij kmetij za prihodnost. Proti napovedi iz leta 2005 let, se je trend o opuščanju kmetovanja zaustavil. V zadnjih petih letih je na številnih kmetijah prišlo do predaje v mlajše roke, delež mlajših kmetov do 30 let se je podvojil, povprečna starost aktivnih kmetov se je znižala na 49 let, je ob predstavitvi dejala soavtorica študije Olga Voglauer. Rezultati ankete o strukturi kmetij Kmečki izobraževalni skupnosti služijo predvsem za načrtovanje servisne ponudne in programskih težišč, tako Voglauer.