Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Olga Voglauer - slika:orf
Kmečke pobude v čezmejni kooperaciji
Z informacijami, ki jih te dni prejmejo članice in člani Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS), želi koordinatorica projektov Kmečke izobraževalne skupnosti Olga Voglauer zbuditi zanimanje za trženje v regiji po eni strani, ter za kmetijstvo in prostovoljno delo po drugi.
"Življenje v Karavankah 2020"
Začetek novembra letos je Kmečka izobraževalna skupnost v Tinjah pripravila simpozij o "Življenju v Karavankah 2020". V teh dneh prejmejo članice in člani Kmečke izobraževalne skupnosti, ter vsi, ki so sodelovali, pisne izsledke. Strnjeni opis poglavitnih misli, izrečenih na simpoziju o temi "Življenje v Karavankah 2020" ima več namenov, pojasnjuje koordinatorica projektov Olga Voglauer. Poleg strokovnih predavanj sta bili na sporedu dve delavnici. V eni so spregovorili o trženju in regiji z namenom boljše vključitve ljudi v prostoru in sodelovanja med posamezniki akterji, druga pa je bila namenjena kmetijstvu in prostovoljnemu delu, še posebno za krepitev gorskih kmetij. Prostovoljno delo sloni na prostovoljnem angažmaju nekmečkega prebivalstva, pobudniki simpozija pa so razmišljali, kako bi prostovoljno delo lahko zasidrali tudi v Karavankah. Olga Voglauer, koordinatorica projektov Kmečke izobraževalne skupnosti, je prepričana, da je čas za Kmetijstvo in prostovoljno delo zrel tudi na Koroškem.