Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Kmečka izobraževalna skupnost (KIS)
Ozaveščanje šolarjev o kmetijstvu
Jezikovni vidik, kakor vidik usposabljanja na strokovni ravni združuje iniciativa, v katero se je vključila Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) tokrat. To je projekt "Šola na kmetiji/ Schule am Bauernhof".
Jezik ter usposabljanje na strokovni ravni
Jeseni leta 2000, ko je Inštitut za pospeševanje podeželja (LFI) na pobudo zveznega ministrstva za kmetijstvo začel izvajati seminarje z naslovom "Kmetijski družinski obrati/ Bäuerliche Familienunternehmen (BfU)", je tudi Kmečka izobraževalna skupnost izvedla prve seminarje v Katoliškem domu prosvete v Tinjah. Tudi pobuda za projekt "Šola na kmetiji/ Schule am Bauernhof" izhaja iz ministrstva za kmetijstvo in je potekala najprej le v nemščini. Upoštevajoč želje dvojezičnih učiteljic in učiteljev so pri KIS izbrali skupino kmetic in kmetov za izvajanje programa v slovenščini oziroma v obeh deželnih jezikih.
Olga Voglauer - slika:orf
Šolarji vidijo, kaj delajo kmetje in kmetice
Za vključitev v projekt si morajo kmetije zagotoviti certifikat kot pogoj za sodelovanje in kot potrdilo primerne usposobljenosti za delo z otroki, poudarja koordinatorica projektov KIS Olga Voglauer. Ob argumentu za zagotovitev novih dohodkov za kmetije in posredovanju zavesti za kulturno krajino upa, da bodo otroci postali bolj dovzetni za domače proizvode in zdravo prehrano. Zaradi dvojezičnosti je koroški projekt "Šola na kmetiji/ Schule am Bauernhof" edinstven v Avstriji.
Za vse, ki jih zanima življenje na kmetiji
KIS bo izdala informacijsko brošuro, v kateri bodo navedene vse kmetije in njihova težišča. Program, ki bo na razpolago od jeseni naprej, bo namenjen otrokom od 4. do 14. leta, dodaja koordinatorica projektov KIS Olga Voglauer. Bo posebno primeren za dvojezične razrede, katerim bodo na kmetijah posredovali poleg znanja o kmetovanju tudi slovenski strokovni jezik na področju kmetijstva. Kmetije pa bodo poleg šol nagovarjale otroke, mlade, družine in starejše, ki jih zanima življenje na kmetiji.