Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - logo
Članstvo nadgradnja sodelovanja
Za koroško Kmečko izobraževalno skupnost (KIS) in za Kmečko zvezo v Trstu je bila slovesnost ob 10. obletnici ustanovitve Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) pomembna: prejeli sta častno plaketo za prostovoljno članstvo.
Za članstvo KIS in Kmečke zveze v Trstu v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so se predstavniki zamejskih kmečkih organizacij dogovarjali ob razlinih priložnostih - vedno s ciljem, da bi omogočilo tesnejše čezmejno sodelovanje. Začetek meseca aprila lani je bil v Komendi ustanovljen Odbor za poslovno organiziranost kmetijstva in mednarodno sodelovanje pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenij. Sestal se je s predstavniki Deželne kmečke zveze iz Furlanije-Julijske krajine, Kmečke izobraževalne skupnosti, Skupnosti južnokoroških kmetov, Strojnega krožka Podjuna in Koroške kmetijske zbornice. Dogovorili so se, da se bodo organizacije iz zamejstva včlanile kot prostovoljne članice v KGZS.
Slavnostna prireditev v Krškem
Ob 10. obletnici ustanovitve KGZS prejšnji teden v Krškem je bil narejen še zadnji korak. Zamejski kmečki organizaciji sta prejeli "častno plaketo za prostovoljno članstvo v Kmetijsko gozdarski zbirnici Slovenije". Na počastitvi je bila tudi delegacija Skupnosti južnokoroških kmetov (SJK) in Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS).
Miha Zablatnik - slika:orf
Pogled na začetek zbornice
Predsednik Kmečke izobraževalne skupnosti Miha Zablatnik odločilni korak pojasnjuje z vidika izmenjave strokovnega znanja in izkušenj na področju kmetijstva. S pogledom na začetek snovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pa Zablatnik poudarja pomoč in podporo Skupnosti južnokoroških kmetov in Kmečke izobraževalne skupnosti.
Olga Voglauer - slika:orf
Sodelovanje med vsemi strukturami
"Častna plaketa za prostovoljno članstvo v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije" je za KIS zanimiva tudi s strokovnega stališča. Iz vse tesnejšega sodelovanja v zadnjih letih, tako s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, kakor z ministrstvom RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, postaja tudi strokovna povezava vedno bolj živa, ob dosedanjih izkušnjah o prihodnosti razmišlja koordinatorica projektov Kmečke izobraževalne skupnosti Olga Voglauer.
"Častna plaketa za prostovoljno članstvo v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije" je za KIS nadaljnji pomemben korak po podpísu pogodbe o sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.