Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Miha Zablatnik - slika:orf
Informirajo o zbirnih vlogah 2010
Najpozneje do 17. maja naj bi prejemniki denarnih nadomestil za kmetijsko gospodarstvo oddali zbirne vloge 2010. Pri Kmečki izobraževalni skupnosti (KIS) si Miha Zablatnik prizadeva, da bi s sodelavci posredovali kar največ znanja o temah, ki so vezane na zbirne vloge.
Objava v medijih zbornice
Nosilci kmetijskih gospodarstev - prejemniki denarnih nadomestil - so prvenstveni naslovniki informacij, ki jih te dni objavlja Kmetijska zbornica Koroške, tako v svojem glasilu "Kärntner Bauer", kakor na spletu - tam s povezavami do vseh podrobnih informacij, ki so pomembne za zbirne vloge 2010.
Rok je 17. maj
Kmetijska zbornica v zadnji številki glasila "Kärntner Bauer" precejšnjo pozornost namenja izpolnjevanju zbirnih vlog. Nosilci kmetijskih gospodarstev naj bi jih oddali najpozneje do 17. maja 2010. Vsak pa naj bi upošteval zanj določeni termin. Pri KIS svetujejo južnokoroškim kmetijam bodisi v individualnih pogovorih ali na predavanjih s strokovno vsebino, kot je pravilno gnojenje z izračunom.
Posredovati kar največ znanja o vlogah
Predsednik KIS Miha Zablatnik si prizadeva, da bi s sodelavkami in sodelavci posredovali kar največ znanja o temah, ki so posredno ali neposredno vezane na zbirne vloge 2010. Zaradi zajetnosti po obsegu in vsebini, Miha Zablatnik opozarja na vidike, vredne upoštevanja. Da morajo biti vse navedene površine obvezno digitalizirane, je le ena značilnost zbirnih vlog 2010.