Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Kmečka izobraževalna skupnost (KIS)
Raznolika ponudba izobraževanja
Zaznamovane z visoko stopnjo strokovnosti so seminarje Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) v preteklosti kmetice dobro sprejele. 9. marec je rok, do katerega KIS sprejema prijave za seminar od 12. do 14. marca v termah Laško.
Bežen pogled v katalog prireditev, ki jih Inštitut za izobraževanje na podeželju (LFI) navaja kot pobude Kmečke izobraževalne skupnosti, kaže številna poglavja. Med navedenimi sta temi: aktivni v starosti na podeželju, ter zdravje in dobro počutje na kmetiji. Temi sta vsebinsko kar najtesneje povezani z letošnjim seminarjem v Laškem s poglavitno temo "Komunikacija v družini - izzivi vzgoje in partnerstva".
Kakor je z vidika organizacije pomemben odmev, je koordinatorica Kmečke izobraževalne skupnosti Vida Obid zadovoljna tudi z vsebinsko podobo srečanj. Zavedajoč se, kako se poklicne obveznosti prepletajo z družinskim življenjem, stanovanjsko situacijo in željo po ohranjanju življenjske kakovosti.
V zloženki za seminar piše: "Kjer uspeva ravnovesje med delom, prostim časom in družino, je družinsko podjetje 'kmetija' lahko vzgled vsem drugim gospodarskim panogam. Konflikti v takem vsakdanjiku niso nič nenavadnega." Kako se soočamo z njimi, kakšne konflikte poznamo in "katere možnosti se nam ponujajo za reševanje le-teh" naj bi kmetice spoznale tokrat. Vsebinsko poglobljeno srečanje bo vodila Helga Mračnikar, ki dela na področju supervizije, razvijanja organizacij ter urejevanja medkultunih konflikov.
Zaradi omejitve ševila udeleženk Vida Obid sprejema prijave do 9. marca. Do imenovanega roka pa imajo pri Kmečki izobraževalni skupnosti na sporedu tudi takšne pobude, ki so neposredno vezane na letni čas. Zlasti to velja za obrezovanje sadnih dreves.
Tečaj obrezovanja sadnih dreves bo prihodnjo soboto, 6. marca, na Bistrici pri Pliberku. Vodil ga bo diplomirani inženir agronomije Ernst Dragaschnig s Kostanj. Isti predavatelj bo teden navrh, v soboto, 13. marca 2010 predaval v spremljevalnem sporedu Globaškega kulturnega tedna, v tem primeru pri Omru v Mali vasi. V sredo, 10. marca, pa predava v Domu katoliške prosvete v Tinjah Johanna Škof o temi: "Socialna vprašanja na kmetijah iz pravnega vidika".