Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Znaka kakovosti "Dobrote slovenskih kmetij" - slika:orf
Prijavni rok se izteka v ponedeljek
Ponedeljek, 15. februar, je zadnji rok za prijave za letošnjo razstavo "Dobrote slovenskih kmetij" na Ptuju. Prijave koroških kmetic in kmetov sprejema Kmečka izobraževalna skupnost. Razstava z ocenjevanjem "Dobrote slovenskih kmetij" pa bo od 21. do 24. maja.
Še vrsta drugih terminov
Tako kot gre tudi pri razstavi kmečkih dobrot na Ptuju za direktno trženje kmečkih proizvodov, tako si Kmečka izobraževalna skupnost prizadeva v svojem letošnjem programu prav za ta segment, pravi koordinatorica Vida Obid, ki pa seveda tudi opozarja še na druge termini za kmete in kmetice.
Prijave in informacije tudi po spletu
Kmetice in kmetje, ki se zanimajo za izobraževalni program Kmečke izobraževalne skupnsoti, se o njem lahko informirajo tudi na spletu. Seveda pa je tam mogoča tudi interaktivna prijava.