Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Olga Voglauer - slika:orf
Trije ključni temelji delovanja KIS
Za Kmečko izobraževalno skupnost (KIS) so ključni trije temelji, na katerih uresničuje svoje smotre - vedno v mislih cilj, razvoj južne Koroške kot gospodarsko močne regije in ohranitev jezika in kulture, poudarja koordinatorica projektov KIS Olga Voglauer.
Z izobraževanjem ohranitev jezika in kulture
Dva dogodka v zadnjem času sta z vsebino zapolnjena primera, kako pri Kmečki izobraževalni skupnosti tudi na formalni ravni z vsebino zapolnjujejo pojem "čezmejnega sodelovanja". Po eni strani je bil to nedavni obisk ministra RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjana Žekša in državnega sekretarja RS Borisa Jesiha s predstavniki Skupnosti južnokoroških kmetov in KIS v Katoliškem domu prosvete v Tinjah, po drugi pogovor stanovskih zastopnikov južnokoroških kmetic in kmetov še pred odprtjem kmetijskega sejma Alpe-Jadran z državno sekretarko na ministrstvu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Sonjo Bukovec. Nadaljnji sogovornik pri tem dogodku, direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Igor Hrovatič, pa je uspeh prizadevanj najtesneje povezal z osebnimi stiki, po katerih so se spletla poznanstva, ki so vodila do mnogoterih konkretnih pobud. Za KIS so ključni trije temelji, na katerih uresničuje svoje smotre, poudarja koordinatorica Olga Voglauer.