Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Kmečka izobraževalna skupnost (KIS)
Koriščanje sinergij
Prepričani, da je mogoče medsebojno dopolnjevanje v smislu sinergij, odkar sodelujejo z Biotehniškim centrom Naklo, pri KIS v čezmejno partnerstvo vključujejo kar največ interesnih področij in ljudi. Zadnji primer je dogovor z vodstvom Višje šole v Šentpetru.
Od kmečke mladine do odraslih si pri Kmečki izobraževalni skupnosti (KIS) prizadevajo, da bi v čezmejno partnerstvo vključili kar največ interesnih področij, odkar z vsebino zapolnjujejo sodelovanje z Biotehniškim centrom Naklo. Zadnji primer je dogovor z vodstvom Višje šole v Šentpetru pri Šentjakobu.
Sodelovanje Kmečke izobraževalne skupnosti z Biotehniškim centrom Naklo zajema vse več ljudi in področij. Ob urejenem obisku praktikantov na južnokoroških kmetijah vključuje več, kot zgolj strokovno nabiranje izkušenj. Koordinatorica projektov Olga Voglauer želi zajeti čim več ljudi - mladih in odraslih - prepričana, da je mogoče medsebojno dopolnjevanje v smislu sinergij.
Petletna Višja šola za gospodarske poklice je odprla vrata leta 1989 in nadomestila triletno strokovno šolo za gopodarske poklice. Deset let pozneje, 1999, so v konfesionalni privatni šoli s pravico javnosti ustanovili še enoletno strokovno gospodarsko šolo. Pomembno vodilo izobraževanja je partnerski odnos, pomeni spoštljivo in strpno vedenje drug do drugega. Če je doslej veljalo, da z izmenjavo učencev in bivanjem v deželah partnerskih šol dijaki pridobivajo nove izkušnje za poznejše poklicno življenje, se bodo dosedanji poudarki šolskega profila še razširili.
Vesel priložnosti, ki izvirajo iz prvega preverjanja skupnih interesnih področij, pa tudi različnosti, zaradi katerih je povezovanje z Biotehniškim centrom Naklo smotrno, je ravnatelj Višje šole Šentpeter Stefan Schellander.
Pod skupno streho Biotehniškega centra Naklo z biotehniško gimnazijo, ter srednjo in višjo strokovno šolo, je tudi medpodjetniški izobraževalni center, direktor centra Marijan Pogačnik pa poudarja, da je sodelovanje s petletno Višjo šolo za gospodarske poklice in enoletno strokovno gospodarsko šolo v Šentpetru zanimivo zaradi njenih programov.
Medtem, ko so pri KIS glede dogovora o sodelovanju med vodstvom Višje šole v Šentpetru pri Šentjakobu, ter Biotehniškega centra Naklo še na začetku, se bodo vse tri enote pod skupno streho na Gorenjskem predstavile na "Dnevu poklicev", torej tudi medpodjetniški izobraževalni center, v katerem se izobražujejo odrasli. Nadalje bodo 10. in 11. novembra predstavili sodelovanje s podjetji in sprejemajo dijake na prakso.