Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Kmečka izobraževalna skupnost (KIS)
Poglobitev in razširitev sodelovanja
Pri Kmečki izobraževalni skupnosti (KIS), ki je partner Biotehniškega centra Naklo, sedaj vabijo tudi dijake Višje šole Šentpeter, da se vključijo v prenos znanja in primerov dobre prakse iz Koroške v Slovenijo.
Sredi aprila letos je kmetijo Baumgartner, po domače Ibounig na Bistrici pri Šentjakobu v Rožu, obiskala skupina profesorjev in dijakov Biotehniškega centra Naklo. S to izmenjavo je dobil svojo podobo dogovor izobraževalne ustanove s Kmečko izobraževalno skupnostjo o poglobljenem sodelovanju.
Glede na visoko strokovno raven Biotehniškega centra Naklo z biotehniško gimnazijo, ter srednjo in višjo strokovno šolo, si pri KIS prizadevajo, da bi partnerstvo še razširili. Meseca maja letos so se srečali prav na sedežu osrednje kmetijske izobraževalne ustanove v Naklem.
Ob tem, da koordinatorica projektov KIS Olga Voglauer v svoja razmišljanja o strokovni izmenjavi stališč in izkušenj poleg kmečke mladine vključuje tudi vse strokovnega usposabljanja željne, tokrat vabi tudi dijake in dijakinje Višje šole Šentpeter, da se vključijo v prenos znanja in primerov dobre prakse iz Koroške v Slovenijo.