Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Minister Pogačnik na obisku pri SJK - slika:orf
Izmenjava znanja in izkušenj
Slovenski minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Milan Pogačnik je ob obisku na Koroškem poudaril, kako pomembno je, da slovenska država izraža svoj interes za delovanje svojih manjšin.
Pogačnik, ki ga je spremljal državni sekretar Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Boris Jesih, se je v petek srečal s predstavniki slovenskih kmetijskih organizacij na Koroškem in z deželnim svetnikom za kmetijstvo Josefom Martinzom (ÖVP).
Sogovorniki so izmenjali mnenja o aktualnem dogajanju na področju kmetijstva in razvoja podeželja na Koroškem in v Sloveniji ter se dogovorili za nadaljnje projekte čezmejnega sodelovanja. S predstavniki deželne kmetijske politike je izzvenel obisk, z zborničnima svetnikoma Skupnosti južnokoroških kmetov (SJK) in zastopniki Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) je minister Pogačnik spregovoril ob svojem prihodu v Železno Kaplo.
Milan Pogačnik - slika:orf
Pogačnik je izrazil zanimanje za izmenjavo znanja in izkušenj predvsem na področju upravljanja z gozdovi in izrabe lesa ter lesne biomase, poleg tega pa tudi za izkušnje pri odpravljanju zaraščenosti kmetijskih površin in njihovemu ponovnemu spreminjanju v obdelovalne površine. Minister je poudaril, kako pomembno je, da slovenska država izraža svoj interes za delovanje svojih manjšin.
Bilo je srečanje slovenskega kmetijskega ministra Milana Pogačnika s stanovskima zastopnikoma SJK, predstavniki KIS, Strojnega krožka Podjuna, Interesne skupnosti selskih kmetov, ter slovenskega zadružništva na Koroškem, pri katerem so spregovorili o nadgradnji že sprejetega programa sodelovanja za leto 2009, ki ga je ministru posredovala Kmečka izobraževalna skupnost.
Franc Jožef Smrtnik - slika:orf
Iz občinskega urada je župan Franc Jožef Smrtnik (EL) pospremil goste na nekatera ključna prizorišča, ki odsevajo kulturni in gospodarski razcvet kraja. Sproščeno je bilo nato ozračje na gorski domačiji družine Miklau v Lepeni, ki je včlanjena v Društvo gorskih kmetov doline Bele "Coppla kaša". Župan Smrtnik je hkrati zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetov.
S povabilom ministra Pogačnika na Koroško, začenši s pogovorom v prostorih občinskega urada v Železni Kapli, kjer je po zadnjih volitvah župan Franc Jožef Smrtnik iz vrst Enotne liste, in hkrati zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetov, sta stanovska zastopnika vnovič poudarila pomen prizadevanj slovenske narodne skupnosti v čezmejnem povezovanju.
Štefan Domej - slika:orf
Vodja frakcije SJK, zbornični svetnik Štefan Domej soglaša, da pomeni obisk ministra nadgradnjo dosedanjih prizadevanj - in da odseva tudi skrb stanovskih zastopnikov za poglobljeno izmenjavo na ravni Kmetijske zbornice Koroške s Slovenijo.
Miha Zablatnik - slika:orf
Pri Kmečki izobraževalni skupnosti so počaščeni, da je prišel Milan Pogačnik po pogovorih meseca aprila sedaj na Koroško. Glede na to, da je dobilo sodelovanje med slovenskim kmetijskim ministrstvom in KIS tudi svojo formalno podobo s pogodbo, je kar nekaj oprijemljivih primerov dobre prakse, ki jih navaja predsednik Kmečke izobraževalne skupnosti Miha Zablatnik.
Minister Pogačnik na kmetiji družine Miklau - slika:orf
Sogovorniki so ministru predstavili tudi položaj kmetijstva na Koroškem in opozorili na uspešno čezmejno sodelovanje s Slovenijo. Kakor je zapisano v izjavi ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, bo za aktivnosti avstrijsko koroških slovenskih organizacij in njihovo povezovanje s Slovenijo ministrstvo letos namenilo predvidoma 69.000 evrov.