Volksgruppen ORF.at Slovenci
Celovec Vreme danes
Tor | 26.11.2013
Biotehniški center Naklo - slika:bc-naklo.si
Kmetijsko izobraževanje je blizu
Pri Kmečki izobraževalni skupnosti si prizadevajo, da bi že utečeno izmenjavo na ravni praktičnega izobraževanja, v sklopu katerega prihajajo v Avstrijo dijaki iz Slovenije, speljali tako, da bi kmečka mladina spoznala prednosti geografske bližine Biotehniškega centra Naklo.
Bilo je 17. aprila letos, ko so pri Kmečki izobraževalni skupnosti izbrali kmetijo Baumgartner, po domače Ibounig na Bistrici pri Šentjakobu v Rožu, za dogovor o praktičnem usposabljanju dijakov Biotehniškega centra Naklo na južnokoroških kmetijah, ter drugih oblikah strokovnega usposabljanja.
Minuli petek pa sta Andreja Ahčin, ravnateljica Srednje Biotehniške šole Naklo, in Marijan Pogačnik, direktor Biotehniškega centra in ravnatelj višje šole, povabila predstavnike Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) v osrčje Gorenjske, kjer sta jim predstavila možnosti za izobraževanje in raziskovanje. Pod skupno streho Biotehnišega centra Naklo so gimnazija, ter srednja in višja strokovna šola. Izobraževanje odraslih, tečaji in trgovina so nadaljnji stebri.
Olga Voglauer - slika:orf
Pri KIS si prizadevajo, da bi že utečeno izmenjavo speljali tako, da bi posebno kmečka mladina spoznala prednosti, povezane z geografsko bližino. Nazadnje je od Celovca do Nakla le okrog 50 kilometrov. Poleg jezikovnega vidika koordinatorica Kmečke izobraževalne skupnosti Olga Voglauer poudarja visoko strokovno raven v ustanovi, ki vabi z vodilom "Šola za življenje".
V svoja razmišljanja o poglobljenem sodelovanju med Kmečko izobraževalno skupnostjo in Biotehniškim centrom Naklo koordinatorica Olga Voglauer poleg kmečke mladine vključuje tudi vse strokovnega usposabljanja željne.