Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013
Šandorf Horvath. (slika: ORF)
26.2.2009
Šandor Horvat je 50-ljetnik
Etnolog, povjesničar, teolog, novinar, autor i pjesnik Šandor Horvat danas svečuje svoj 50. rodjendan. Rodjeni Nardanac je napisao monografiju o Nardi, selu u kom je bio od 1998. do 2006. ljeta načelnik.
Našao je Rani gradišćanskohrvatski rječnik i ga objelodanio u obliku knjige, a pred kratkim mu je izašlo djelo o Malom i Velikom Celju.
Intervju s jubilarom u današnjoj radio-emisiji
10 ljet dugo je bio direktor Savaria muzeja u Sambotelu i svih muzejov Željezne županije. On drži predavanja na različni sridnji i visoki škola.

Vitez je reda svetoga Jure, predsjednik za manjine u Ugarskom etnološkom društvu, kotrig Instituta za manjine u Ugarskoj akademiji znanosti i odbornik Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov.

Šandor Horvat je danas oko pol sedme navečer gost emisije Poslušajte priluku.