Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013

10.10.2008
Prezentacije dvih knjig u Beču
Čer su u Hrvatskom centru u Beču predstavili dvi dvojezične zbirke pjesam. Zbirke "Pjesništvo gradišćanskih Hrvata" i "Pjesništvo moliških Hrvata" sadržavaju pjesme manjinskoga jezika i prevode u esperantu.
Knjiga o Gradišćanski Hrvati u esperantu
Zbirke je predstavila Marija Belošević. Ona je suizdavačica i prevoditeljica pjesam.

Jur 1992. ljeta je Hrvatski esperantski savez počeo sa serijom knjig pod naslovom "Pjesničko stvaralište van domovine". Prva knjiga je bila posvećena Hrvatom u Ugarskoj.

Onda su kanili izdati knjigu o Gradišćanski Hrvati. 1993. ljeta je Savez imao jur najveći dio pjesam pobrano i prevodeno, ali zbog financijskih uzrokov da je knjiga s naslovom "Pjesništvo Gradišćanskih Hrvata" izašla stoprv pred dvimi ljeti, veli Marija Belošević.
Naslovna stranica nove zbirke. (slika: ORF)
Knjiga na esperantu "Pjesništvo Gradišćanskih Hrvata"
Esperanto kot most med ljudi i jeziki
Hrvatski esperantski savez razumi esperanto kot most med ljudi i jeziki.

Na jednoj strani dohadjaju djela gradišćanskohrvatstskih piscev opet u staru domovinu, a na drugoj strani se zahvalajući esperanta proširuju med esperantiste u cijelom svitu, veli Marija Belošević.

Hrvatski esperantski savez u ovom obliku postoji od 1991. ljeta. Pred tim je bilo osnovano jedno društvo 1908. ljeta. Sada predvidja Hrvatski esperantski savez izdati dvojezičnu zbirku pjesam Hrvatov u Rumunjskoj.