Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013

Kristijana Ujkica nova pjevačica Paxov
Pri Hrvatskom balu u Velikom Borištofu su PAX-i 13. januara 2007 predstavili novoga kotriga grupe. Pjevačica Kristijana Ujkica (Uichita) je rodjena u Rumunjskoj i živi sada u Beču, kade su Paxi prik jednoga pijanista došli do nje.
Ujkica je naslijedila Filipinku Coru, ka je jur dugo kanila prestati s jačenjem.

Kristijana Ujkica je imala svoj band u Hrvatskoj. Redovito nastupa s različnimi grupami u Beču, a od sada početo i s Paxi.
Kristijana Ujkica. (slika: ORF)
Nova pjevačica Paxov Kristijana Ujkica
Izučena učiteljica, novinarka i džezerica
Nova pjevačica se je u starosti od šest ljet počela igrati violinu, ku se je osam ljet dugo učila u muzičkoj školi. Dvoja ljeta dugo je učila i klavir. U sridnjoj školi je jur nastupala pri različni festivali i naticanji.

Završila je pedagošku gimnaziju u Temešvaru. Izučena je učiteljica. Kad je došla u Beč, se je troja ljeta dugo u muzičkoj školi učila klasično jačenje. Uz to si je plaćala privatne ure džez-jačenja.

Potom se je študirala novinarstvo u Zagrebu, kade je imala i svoju grupu. Da završi po peti ljeti študij joj falu još samo pojedinačni ispiti.
Nastupa i s drugimi grupami
Iako ima velik repertoar hrvatskih jačak je stoprv s Paxi počela jačiti po hrvatsku, i to u Beču. Ovde opet živi poldrug ljeta dugo, a u Beču nastupa s različnimi profesionalnimi bandi.

Pokidob Paxi ne nastupaju pregusto, si Ujkica more predstaviti, da duže vrime ostane pjevačica Paxov.