Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013
Seoska tabla Nove Gore. (slika: ORF)
Nova Gora je dostala ulice
Nova Gora ima nova ulična imena kot i strukturirane broje stanov. Općina je stanovnikom u upitnom listu predložila imena, ka su se jur i dosada hasnovala.
Tako su sada oficijelni nastala i neki hrvatski nazivi ulic, kot napriliku "Brodac". A jedna ulica je imenovana po posebnoj želji nekoga stanovnika kot "Ulica Mate Semelikera".
Novogorski Vrh je nastao Vrh
Zvana toga se sada nimški dio sela Novogorski Vrh na tablica zove samo "Vrh" (Bergen). Svega skupa ima Nova Gora sada 30 uličnih imen.