Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013
Zorka Kinda-Berlakovich. (slika: ORF)
Predstavljena knjiga o školstvu
U Hrvatskom centru u Beču su predstavili knjigu "Hrvatski jezik podučavanja u Gradišću. Bilingualno podučavanje od 1921. do 2001. ljeta". Autorica je Zorka Kinda-Berlaković.
Rodjena Velikoborištofka Zorka Kinda-Berlaković predava hrvatski i gradišćanskohrvatski jezik na Slavistiki u Beču. Kniga je skraćena verzija nje disertacije.
Die kroatische Unterrichtssprache (Bild: Lit-Verlag)
Naslovna stranica knjige, ka je izašla u nakladi "Lit-Verlag" ka se bavi znanstvenom literaturom.
Zrcalo razvitka hrvatskoga školstva
Bavi se sa školskom situacijom i razvitkom hrvatskoga jezika pri podučavanju u gradišćanski škola, veli Zorka Kinda-Berlaković.

Pomoću postojećih podlogov i intervjuov je autorica istražila prilike, u ki se je razvijalo gradišćanskohrvatsko školstvo početo od priključenja k Austriji do konca 20. stoljeća.