Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013
29.1.2001 80. rodjendan Augustina Blazovića
Pater profesor Augustin Franz Blazović danas svečuje 80. rodjendan. Benediktinac i rodjeni Frakanavac je jedan od najistaknutijih gradišćanskohrvatskih književnikov.
Za književno stvaranje je med drugim dostao kulturnu nagradu zemlje Gradišće i Kulturnu nagradu Gradišćanskih Hrvatov.
Školovanje u Frakanavi, Kisegu i Pešti
1921. ljeta u Frakanavi rodjeni Blazović je po osnovnoj školi u Frakanavi i po maturi u gimnaziji benediktincev u Kisegu stupio u benediktinski red u Pannonhalmi. Na sveučilišću u Pešti je završio študij matematike i fizike. Po raspušćenju redov u komunističkoj Ugarskoj se je Blazović 1949. ljeta nastanio u Beču. Od tada kot dušobrižnik i misijonar djeluje med Gradišćanskimi Hrvati.
U službi biškupije
Čim je Blazović došao u Beč je 1949 imenovan študijskim prefektom u gradišćanskom sjemenišću u Beču, a od 1971. do 1997. ljeta subregensom. Od 1956. do 1977. ljeta je bio urednik "Crikvenoga glasnika".
Pater Augustin Blazović u Habsburgerovoj ulici u Beču - slika: ORF
Pater Augustin Blazović se u Beču skrbi za gradišćanskohrvatske vjernike i za bogoslove Željezanske biškupije
Djelovanje kot književnik
U 50-ti ljeti je Blazović bio aktivan suradnik študentskoga časopisa "Glas", u kom je i počeo objelodanjivati svoju prvu dramu "Hiža Drašković". Onda počinje Blazovića bogata i raznovrsna literarna djelatnost, od lirike, prik proze do dramov.

Njegova prva zbirka pjesam "Vigilija" je izašla pred 40-timi ljeti, a od onda se pojavljaju različne knjige. Njegovo djelo obuhvaća svitske i vjerske teme. Zadnja knjiga "Svidočanstvo za vjeru" je publicirana pred petimi ljeti, prilikom 75. rodjendana. Na protuliće ćedu izajti dvi nove knjige, i to roman "Čežnja" i vjerska proza "Na putu u bolji život".
Augustin Blazović pri pisanju pjesme - slika: ORF
Augustin Blazović pri pisanju pjesme: Ljubav i mržnja