Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013
Nestroy u Pandrofu. (slika: ORF)
30.7.2013.
Pozitivna bilanca pandrofskih igar
Nedilju je bila zadnja predstava ljetnih igar u Pandrofu. 13 puti su kazali Nestroyeve kusiće "Frühere Verhältnisse" i "Häuptling Abendwind". Zbog dobroga vrimena su sve predstave održali na crikvenom trgu, a pohodilo je je 2.800 ljudi.
"Mi smo jako zadovoljni, ar smo imali samo kratki čas, da sve uredimo ali svi su bili jako angažirani. I glumci su bili zvanaredni," bilancira Hanzi Maszl, predsjednik organizatorskoga društva Kultura Pandrof.
Kljetu kanu uključiti stanovnike i hrvatski jezik
U budućnosti da opet jače kanu uključiti Novoseoce i Pandrofce u program. Maszl si želji, da bi opet igrao glumac Georg Kustrić iz Novoga Sela u Pandrofu. I hrvatska rič će se polag Maszla opet čuti na pandrofskoj pozornici.

U jeseni svakako namjeravaju prirediti klasične koncerte s braćom Kustrić, dicom glumca. Za školare iz Pandrofa kanu početkom školskoga ljeta organizirati kazališne djelaonice pod peljanjem glumca Christiana Spatzeka.
Kljetu kanu igrati "Lumpacivagabundus"
U dojdućem ljetu kanu opet predstaviti igrokaz iz Nestroyevoga pera, predvidjen je kusić "Lumpacivagabundus".

Polag predsjednika društva Kultura Pandrof, Hanzija Maszla, odvisi zajvežbanje ovoga kusića od toga, je li se ugoda financiranje. "Drugačije ćemo si iskati drugi igrokaz", tako Maszl.

Intendant i režiser u Pandrofu je glumac Christian Spatzek.