Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013
Kapela Sv. Ane u Raušeru. (slika: ORF)
29.7.2013.
Novoseoci na Sv. Anu išli u Raušer
Novoseoci su čer opet u velikom broju hodočastili kapeli Svete Ane u Raušer. Sudjelivalo je prik 200 ljudi, med njimi i mnogi vjerniki iz Pandrofa, Raušera i Bijeloga Sela. Jutro u deveti je farnik Franjo Borenić služio hrvatsku mašu.
Božju službu je muzički oblikovalo Hatsko kolo.
Shodišće ima dugoljetnu tradiciju na Hati
Već od 60 Novoseocev je u prošeciji šetovalo kapeli Svete Ane. O prošeciji i shodišću veli Petar Huisza, da se ovo hodočašćenje održuje kroz stoljeća. Očuvali da su i jačku Svetoj Ani ka se danas još isto tako jači kod pred 100 ljet.

Shodišće na Svetu Anu da je jur svenek povezivalo Hrvate na Hati, tako da su u prošlosti uz Hrvate niuzaljskoga kotara hodočastili i vjerniki iz Čunova, Hrvatskoga Jandrofa i iz Kemlje na ov termin.

Pri ljetošnjem shodišću je Novoselac Wolf-Dieter Škodler priredio agapu. Sve dohotke će darovati za renovaciju kapele Svete Ane.