Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013
Hrvatski tajedan u Splitu. (slika: HKD)
29.7.2013
Završio hrvatski tajedan u Splitu
65 dice iz Gradišća se je vrnulo čer navečer od jednotajednoga boravka u Hrvatskoj. Sudjelivali su pri jezičnom i športskom tečaju Hrvatskoga kulturnoga društva.
Organizator Bruno Radaković je jako zadovoljan i pozitivno bilancira tečaj.
Svaki dan četire ure podučavanja
Dica su bila podiljena u tri grupe za standardni hrvatski jezik i u tri grupe za gradišćansko-hrvatski jezik. To da je bilo zbog velikoga broja dice potribno, tako organizator Radaković od Hrvatskoga kulturnoga društva.

Po podučavanju su školari i učitelji imali mogućnost za kupanje i razgledivanje.

Pri hrvatskom tečaju su pandiljak imali mašu s Brankom Kornfeindom, četvrtak su bili na izletu u Trogiru a petak je bila završna priredba.