Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013

28.7.2013.
Posebno povjesno izdanje "Glasila"
Hrvatsko kulturno društvo je nedavno izdalo posebno izdanje časopisa "Glasilo". Tema izdanja je "Pod skupnim krovom", a podiljeno je u tri dijele - skupna domovina, nova domovina i nova skupna domovina.
Članki se bavu ne samo poviješću Gradišćanskih Hrvatov, nego s poviješću Hrvatov uopće, a to od starih vrimen do danas. Ideju su razvili Jurica Čenar i Nikola Benčić, ki je i autor izdanja. Glavna urednica je Agnjica Čenar-Schuster.
Izdanje povodom pristupa Hrvatske u EU
Ideja za izdanje se je polag Nikole Benčića rodila pred pol ljeta u pogledu pristupa Hrvatske k Europskoj uniji. "Onda sam si mislio da bi se Gradišćanski Hrvati morali spomenuti odakle smo, što smo i ki jezik imamo", razlaže Benčić.

Izdanje "Glasila" zbog toga sadržava na primjer članke o prastaroj i staroj domovini, o znameniti spomeniki hrvatskoga jezika, kot i tekste o povijesti Gradišćanskih Hrvatov u novoj domovini.
Otkinuli od hrvatskoga mentaliteta
Polag povjesničara i autora izdanja, Nikole Benčića, su Gradišćanski Hrvati svečevali pristup Austrije i Ugarske k Europskoj uniji, ali "njih ne tangira Hrvatska".

"Gradišćanski Hrvati su se u 17. i 18. stoljeću otkinuli od hrvatskoga mentaliteta i su pristupili austrijskom odnosno zapadnougarskom mentalitetu. U nji živi hrvatski mentalitet, ali oni živu u tom sridnjoeuropskom prostoru. Drugačije mislu, govoru i drugačiji mentalitet imaju" misli Benčić.

Za budućnost bi si Nikola Benčić željio da bi se veze med Gradišćanskimi Hrvati i starom domovinom intenzivirale i da bi ljudi "ne samo išli na odmor, na morje, nego da počnu razmišljati, kako smo si rod i ki jezik je to". Onda bi polag Benčića dostali i višu svist.