Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013

27.7.2013.
Pozitivna bilanca Trajštofskoga bona
U općini Trajštof je jur pet ljet dugo moguće posebnim bonom kupovati kod seoskih poduzetnikov. Takozvani "Trajštofski bon" iznaša 10 eurov, a koristiti se more u 28 poduzeć.
Po peti ljeti načelnik Viktor Hergović pozitivno bilancira korišćenje, jer se je bonom oko 45.000 eurov vandalo. Tim se je podupiralo domaće gospodarstvo, veli Hergović, a to je bila i ideja bona. Ali općina je kanila imati i dar za jubilare i seoske ljude.

80 procentov prodanih bonov su kupili seoski ljudi, a 20 procentov općina. Trajštofski bon se more kupiti na općini.