Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013
Štefan Hausmann (slika: ORF)
23.7.2013.
Praizvedba hvalospjeva u Beču
Austrijansko društvo mornaric (ÖMV) je posvetilo svoj 2. spomendan austrijansko-ugarske k&k mornarice pristupu Hrvatske u Europsku uniju. Tom prilikom je Pajngrčan Štefan Hausmann komponirao hvalospjev.
Kompoziciju s naslovom "Put u Europsku uniju" je pajngrčanski muzičar i skladatelj poklonio veleposlaniku Hrvatske, Gordanu Bakoti, u ime Gradišćanskih Hrvatov .
Praizvedba hvalospjeva u Beču (slika: ORF)
Kompozitor Hausmann dirigira zbor ...
Praizvedba hvalospjeva u Beču (slika: ORF)
... koga prati vojna muzika garde
Spomendan na žrtve morske borbe
Tradicionlani spomendan austrijanskih mornaric je u prošlosti bio posvećen žrtvam morske borbe kod Lisse 1866. ljeta, ku je Austrija dobila protiv Italije.

Medjutim ide društvu već za gajenje tradicije i ljubavi prema morju.
Muzikalno oblikovanje puta Hrvatske u EU
Kotrigi Tamburice Koljnof, zborov iz Cogrštofa i Pajngrta su skupa s vojnom muzikom garde predstavili praizvedbu hvalospjeva s naslovom "Put u Europsku uniju".

Kot je rekao Hausmann, je on put Hrvatske u Europsku uniju kanio muzikalno predjelati: "Ovo smo mi našoj staroj domovini dužni."

Hvalospjev sadržava pozdrav, čestitanja i elemente od europske himne.